www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=414
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 18. január 2022     Meniny oslavuje: Bohdana

Zoεpédia - náhodný výber: Olej, Boh - poznanie Boha, Kapucíni.     pohľadnice

11.07.2007 | Rozhovory | Čítanosť(6373)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Rozhovor s kardinálom Christophom Schönbornom - Dýchať oboma stranami pľúc

Rozhovor s kardinálom Christophom Schönbornom - Dýchať oboma stranami pľúc

Pán kardinál, vaša osobnosť v cirkevnom dianí je výrazná. Pôsobíte ako známy teológ a zároveň ste aktívny aj v organizovaní rôznych kresťanských stretnutí. Čo vás k tomu inšpiruje?

Samotná prítomnosť v cirkevnom dianí má len vtedy svoje opodstatnenie a zmysel, keď je naplnená ohlasovaním evanjelia, vždy a všade tam, kde je to možné. Keď sa rozhliadneme okolo seba, zistíme, že všade sú ľudia, ktorí túžia po odpovedi na tri základné otázky ľudského bytia: odkiaľ prichádzam, kam idem a kvôli čomu žijem. Odpovede na tieto otázky sa dajú nájsť v evanjeliu. Potom už len platí, že takto prežitá skutočnosť sa môže stať základnou myšlienkou pri organizovaní rôznych aktivít alebo „mestských misií“.

Podujatia tohto druhu sa doposiaľ konali vo Viedni, Paríži, Lisabone a v Bruseli. Tohto roku na jeseň sa chystajú aj v Budapešti. Cirkev tým chce povedať, že neustále otvára svoje brány pre hľadajúcich a vychádza v ústrety všade, kde sa dajú zastihnúť ľudia – v nákupných strediskách, staniciach, parkoch atď. – aby sa s nimi mohla rozprávať o Bohu, o živote a svete a ukázať im tak nové cesty.

 

Ste veľkým kancelárom Medzinárodného teologického inštitútu pre štúdium manželstva a rodiny (ITI). Aké sú reálne predstavy o praktickej evanjelizáciímladých ľudí vzhľadom na ich vstup do manželstva v sekularizovanej spoločnosti?

Túžba po manželstve a túžba po rodine založenej na manželstve medzi mužom a ženou je u mladých ľudí všade veľká. Svedčí o tom aj výskum verejnej mienky, ktorý prebehol vo všetkých európskych krajinách. Túžba po šťastnom vzťahu a harmonickej rodine stojí stále na prvom mieste.

Na druhej strane pozorujeme, že sa realita zamieňa a mnohé európske krajiny sa od tejto túžby odkláňajú. Ale aj tu je vždy dojímavé vidieť mladé rodiny, ktoré napriek všetkým ťažkostiam žijú svoj spoločný život tak, ako to Cirkev navrhuje – na základe evanjelia.

Preto je dôležité ukazovať tieto príklady šťastného života ako vzor, aby tento život bol jasne viditeľný, namiesto pripustenia neplodných diskusií so sekularistami a hedonistami.

 

Stali ste sa blízkym spolupracovníkom Jána Pavla II., dobre poznáte aj terajšieho Svätého Otca Benedikta XVI. Ako vnímate postoj pápeža k východným katolíckym cirkvám?

Pápež Benedikt XVI. si celkom osvojil presvedčenie svojho nezabudnuteľného predchodcu Jána Pavla II., že Európa musí dýchať obidvoma pľúcami – západnou aj východnou. Vo svojich prejavoch a činoch pápež Benedikt XVI., aj ako teológ východnej tradície, zreteľne svedčí o tom, že je týmto cirkvám naklonený. Veľmi mu leží na srdci znovuzískanie plnej jednoty medzi západným a východným kresťanstvom.

 

Aký je váš postoj k európskému duchovnému dedičstvu v  rozmanitosti jeho spirituality, zvlášť dedičstvo misie svätých bratov Cyrila a Metoda?

Európa má – ako to pekne vyjadril Ján Pavol II. – dve pľúca: západné a východné. Východná tradícia kresťanstva je presne taká dôležitá ako západná. Kultúra Európy by bola bez podielu východného kresťanstva nezrozumiteľná. V západnej Európe platí definitívne skoncovanie s nesprávnymi predstavami 19. storočia, ktoré nechceli akceptovať východné kresťanstvo v jeho skutočnej hodnote. Dnes jasne vidíme, že kresťanská teológia, spiritualita a kultúra sú dedičstvom východnej polovice Stredozemia.

 

Na svojich cestách ste viackrát navštívili Slovensko. Poznáte aj Katolícku cirkev byzantského obradu na našom území?

Čím ďalej na východ Slovenska sa prichádza, tým je silnejší byzantský vplyv. Dejiny Slovenska sa javia pochopiteľné len vtedy, keď si predstavíme misiu svätých bratov Cyrila a Metoda. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku je živou dedičkou tejto veľkolepej misie, ktorá pričlenila všetky slovanské národy ku kresťanstvu. Kvôli tomu som veľmi potešený osobnými kontaktmi s biskupmi, kňazmi a laikmi gréckokatolíckeho obradu na Slovensku. Tieto kontakty narástli aj vďaka už spomínanému Medzinárodnému teologickému inštitútu pre štúdium manželstva a rodiny (ITI).

 

Ako ordinár pre katolíkov byzantského obradu v Rakúsku ste sa prednedávnom zúčastnili na posviacke byzantskej kaplnky v Medzinárodnom teologickom inštitúte v Gamingu. Môžeme v tom vidieť váš hlbší vzťah k východným katolíkom, k východnej spiritualite?

Predovšetkým ma k východnému kresťanstvu priblížilo štúdium a zaoberanie sa cirkevnými otcami. Okrem toho je Viedeň odjakživa miestom, ktoré je s východným kresťanstvom v blízkom vzťahu. Najmä východní katolíci sa tu môžu cítiť ako doma. Mnohé desaťročia bola napríklad ukrajinská gréckokatolícka Farnosť sv. Barbory so svojím chrámom vo viedenskom centre mesta najvýchodnejším slobodným miestom tejto veľkej miestnej cirkvi. Dnes existujú vo Viedni aj gréckokatolícke bohoslužobné spoločenstva, ktoré celebrujú v rumunskom alebo v arabskom jazyku.

Ako ordinárovi pre katolíkov byzantského obradu v Rakúsku mi spôsobuje neobyčajnú radosť konštatovanie, že medzi východnými katolíkmi nastal posun dopredu.

Migráciou do jednej vytvárajúcej sa Európy prichádzajú do našej krajiny noví ľudia, nové myšlienky a ctihodné tradície. V rastúcom sekularizovanom prostredí tak vydávajú svedectvo o evanjeliu.

 

V čom vidíte špecifický prínos gréckokatolíckych veriacich pre Európu?

Katolíci byzantského obradu vykonávajú – spolu s ich ortodoxnými bratmi a sestrami – jednu dôležitú úlohu, ktorou upozorňujú zábudlivú západnú Európu na ich vlastné najhlbšie korene. Bez dedičstva Konštantínopolu by Európa v duchovnom, duševnom a kultúrnom hľadisku nebola tým, čím je.

Zároveň katolíci byzantského obradu prinášajú z krvavých dejín 20. storočia dôležitú spomienku: ateistický totalitarizmus chcel zničiť túto Cirkev, ale veriaci a ich pastieri odolávali v katakombách a na verejných jednaniach. Východní katolíci sa tak stali svedkami slobody, ktorá je základom modernej Európy.

 

Čo by ste chceli sprostredkovať našim čitateľom?

V prvom rade Božie požehnanie a vyjadrenie vďačnosti za ich svedectvo viery, ale aj pozvanie k  spoločenstvu v novej Európe, ktoré premôže staré hroby a v pohľade na Krista sa bude usilovať o nové horizonty.

 

Za rozhovor ďakujú Milan Kandráč a Vladimír Pančák

Zdroj: Slovo 2007, č. 12.

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε