www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=419
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 18. január 2022     Meniny oslavuje: Bohdana

Zoεpédia - náhodný výber: Ikona, Hosanna, Trinitárna perichoré....     pohľadnice

11.07.2007 | Rozhovory | Mgr. Juraj Gradoš | Čítanosť(6450)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Rozhovor s prof. ThDr. Petrom Šturákom, PhD., terajším prorektorom Prešovskej univerzity v Prešove

Rozhovor s prof. ThDr. Petrom Šturákom, PhD., terajším prorektorom Prešovskej univerzity v Prešove

Ako vnímate svoje pôsobenie na pôde Rektorátu Prešovskej univerzity?

Naša Gréckokatolícka teologická fakulta mala prvýkrát vo svojej novodobej histórii možnosť obsadiť post v najvyšších akademických štruktúrach Prešovskej univerzity. Miesto prorektora PU pre zahraničné vzťahy som zastával od októbra 2004. Svoje pôsobenie na pôde rektorátu by som charakterizoval v dvoch rovinách, akademickej a osobnej.

Univerzita v Prešove v ostatnom období zaznamenala dynamický rozvoj, ktorý sa prejavil vo zvýšení počtu fakúlt z 5 na 8 a počet študentov dosiahol hranicu 12 000. To sa zákonite odrazilo aj v medzinárodnej dimenzii univerzity. Mojou základnou úlohou bolo, aby univerzita budovala zmluvné vzťahy so zahraničím, presadzovala sa v európskych projektoch, aby sa vytvárali lepšie podmienky pre mobility učiteľov a študentov. Len v  posledne menovanej oblasti sme zaznamenali nárast z 28 na 178 mobilít.

Aj v osobnej rovine svoje pôsobenie môžem charakterizovať ako obohacujúce, nakoľko som mohol nielen precestovať „kus Európy“, ale aj získať mnohé skúsenosti a kontakty v oblasti vysokého školstva.

 

Po nastúpení na miesto dekana GTF PU budete naďalej prorektorom PU?

Po nastúpení na miesto dekana GTF PU nebudem zastávať post prorektora na univerzite. Nebolo to možné pre mnohé pracovné povinnosti, ktoré vyplývajú z napĺňania poslania prorektora. Podstatným dôvodom je aj to, že vykonávanie obidvoch funkcii dekana fakulty a prorektora univerzity sa navzájom podľa vysokoškolského zákona, Štatútu univerzity a pod. vylučujú. Post v najvyšších štruktúrach univerzity ako celku nie je zlúčiteľný s mi estom dekana fakulty.

 

Ktoré zo svojich plánov na poste dekana chcete realizovať v najbližšom období?

Musím vychádzať z  poznania miesta a poslania Gréc kokatolíckej teologickej fakulty v štruktúre Prešovskej univerzity v Prešove. Teologická fakulta má svojou endemickou povahou nezastupiteľné miesto v štruktúre univerzity, ktorá vyplýva z toho, že zabezpečuje vedeckú a teologickú prípravu pre tých, ktorí sa v rámci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pripravujú na kňazstvo. Podľa mňa je potrebné, aby bola aj naďalej v patričnej akademickej dynamike rozvíjaná „teologickosť“ fakulty a jej dimenzia, týkajúca sa katolíckej náuky v symbióze s východnou spiritualitou. Fakulta však musí vždy pružne reagovať na „znamenia času“. To znamená ďalej rozvíjať a realizovať študijné programy, ktoré budú zohľadňovať spoločenské potreby. Základnú úlohu na poste dekana GTF vidím v tom, aby sa fakulta stávala stále kvalitnejšou výchovno-vzdelávacou a vedeckovýskumnou inštitúciou, ktorá bude rozvíjať dialóg s inými disciplínami či fakultami v duchu kresťanskej hodnotovej orientácie.

V oblasti rozvoja prioritou bude vybudovať v spolupráci s biskupským úradom fakultnú knižnicu - „intelektuálne srdce fakulty“ a zriadenie Ústavu štúdií Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorý by svoju činnosť zameral na výskum v oblasti dejín, liturgie a spirituality.

Zdroj: Slovo 2007, č. 11.
Autor: Mgr. Juraj Gradoš - všetky články od tohto autora (75)

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε