www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=420
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 16. júl 2024     Meniny oslavuje: Drahomír

Zoεpédia - náhodný výber: Bula, Biskupská berla, Aura.     pohľadnice

11.07.2007 | Liturgia | ThLic. Marcel Gajdoš | Čítanosť(15904)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Postup pri svätom myropomazaní II.

Postup pri svätom myropomazaní II.

V predchádzajúcej katechéze sme sa zaoberali svätým tajomstvom myropomazania najmä z hľadiska jeho úzkej spätosti so svätým tajomstvom krstu. Teraz mu venujme svoju pozornosť viac zo stránky liturgickej.

Bohoslužobná kniha stanovuje: „Keď novopokrsteného oblečú, diakon povie: ,Modlime sa k Pánovia kňaz hovorí... modlitbu svätého myropomazania.“ Keďže na tomto mieste ju nemôžeme uviesť, zmieňme sa aspoň o dvoch jej aspektoch.

Po prvé: V úvodnej vete sa kňaz prihovára Bohu okrem iného slovným spojením Slnko spravodlivosti, čo je presný preklad cirkevnoslovanského sólnce právdy, respektíve gréckeho ho hélios tés dikaiosynés. Toto oslovenie Boha, hoci tu paradoxne adresované Otcovi, predstavuje jedno z viacerých typických oslovení Krista. Je inšpirované Knihou svätého proroka Malachiáša (3, 20), pričom ide o jeden zo základných dôvodov, pre ktorý sa máme modlievať, ak je to aspoň trocha možné, smerom na východ. Slnko totiž prichádza z východu. Ľudia si väčšinou myslia, že v Gréckokatolíckej cirkvi je cieľom to, aby bol kňaz obrátený chrbtom k ľudu. V skutočnosti však ide o to, aby bol obrátený tak, ako všetci ostatní, teda na východ. V konečnom dôsledku je chrbtom k ľudu – to však nepredstavuje cieľ, ale dôsledok. Podľa Inštrukcie na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví (čl. 107) sa máme modliť smerom na východ nielen pri svojom súkromnom rozhovore s Bohom, ale takto máme aj stavať svoje chrámy, čo spravidla naozaj robíme.

Po druhé: Text danej modlitby predpokladá, že novopokrstený človek o chvíľočku dostane nielen sväté tajomstvo myropomazania, ale tiež božskú Eucharistiu. Kňaz totiž hovorí: „Ty sám, Vládca, dobrotivý Kráľ všetkého, daruj mu (alebo jej) aj pečať daru tvojho svätého, všemocného a poklonami uctievaného Ducha i účasť na svätom tele a drahocennej krvi tvojho Krista.“ Daná veta poukazuje nielen na úzku spätosť svätých tajomstiev krstu a myropomazania, ale tiež Eucharistie. V tejto súvislosti treba vedieť, že podľa prastarej praxe všetkých kresťanských cirkví, aj rímskokatolíckych, siahajúcej do apoštolských čias, sa spolu s krstom udeľuje nielen myropomazanie, ale tiež Eucharistia. To platí nielen vtedy, keď svätý krst prijíma dospelý či dospievajúci človek, ale aj vtedy, keď ho prijíma malé dieťa, napríklad nemluvňa. Z teologického hľadiska totiž neexistuje ani jediný dôvod, prečo by malé dieťa nemalo prijať Eucharistiu: je definitívne zbavené prvotného (dedičného) hriechu, nemá nijaký osobný hriech, už vôbec nie ťažký, a je plné Svätého Ducha. Jediný argument by mohol znieť tak, že tomu ešte nerozumie. Ak si však položíme ruku na srdce: Kto z nás dospelých tomu naozaj rozumie? Nanajvýš o tom vieme povedať niekoľko viac či menej múdro znejúcich viet. Azda aj v tomto zmysle môžeme vnímať Ježišovu výčitku ohľadom nášho postoja: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo“ (Mt 19, 14).

 

Z historického hľadiska treba povedať, že aj Gréckokatolícka cirkev na území súčasnej Slovenskej republiky v minulosti udeľovala sväté prijímanie deťom aj pred dosiahnutím veku, v ktorom dokážu rozlišovať. Od spomenutej praxe sa upustilo po roku 1720, a to z jediného dôvodu: niekoľko storočí predtým (okolo 13. storočia) tak urobila Cirkev rímskokatolícka. Viaceré dokumenty Svätého stolca však poukazujú na potrebu návratu k pôvodnej praxi podávania Eucharistie malým deťom – najprv (približne počas prvého roku života dieťaťa) len pod spôsobom vína, neskôr aj pod spôsobom chleba. V takom prípade by sa dieťa vo veku rozlišovania (7 – 8 rokov) pripravovalo na prvú svätú spoveď a na slávnostné sväté prijímanie (prijaté už naozaj uvedomelo). Samozrejme, stanoviť presný čas a spôsob návratu k tejto pôvodnej praxi je úlohou kompetentných autorít, najmä biskupov. Nepochybne je však dobré, aby sme nateraz o danej skutočnosti aspoň vedeli a priebežne o nej uvažovali.

Zdroj: Slovo 2007, č. 11.
Autor: ThLic. Marcel Gajdoš - všetky články od tohto autora (17)
Samostatné slávenie krstu alebo myropomazania I.
13.11.2007 | Liturgia | Slovo 2007, č. 16. | Čítanosť(22182)
Samostatné slávenie krstu alebo myropomazania I.
Postup pri krste a myropomazaní II.
13.11.2007 | Liturgia | Slovo 2007, č. 14. | Čítanosť(23206)
Postup pri krste a myropomazaní II.
Samostatné slávenie krstu alebo myropomazania II
02.10.2007 | Liturgia | Slovo 2007, č. 17 - 18. | Čítanosť(22070)
Samostatné slávenie krstu alebo myropomazania II

všetky súvisiace články (6) »

všetky súvisiace články (1) »

Iniciácia
Čítanosť(14509)
Iniciácia

všetky súvisiace heslá (5) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε