www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=43
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 22. január 2022     Meniny oslavuje: Zora

Zoεpédia - náhodný výber: Boh - je večný, Bohoslužobné rúcha, Marana tha.     pohľadnice

01.10.1998 | Teológia | Prof. ICDr. Cyril Vasiľ, SJ | Čítanosť(8788)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Katechéza včera a dnes

Katechéza včera a dnes

Slovo katechéza sa dnes v cirkvi – rovnako východnej ako aj západnej – skloňuje vo všetkých pádoch s čoraz väčšou naliehavosťou. Pri hľadaní inšpiračných vzorov sa oči odborníkov – teoretikov, ale aj pastoračne angažovaných kňazov a laikov – upierajú neraz na vzor ranokresťanskej katechézy. Veď mladá kresťanská Cirkev, rozvíjajúca sa uprostred pohanského sveta, musela nachádzať stále nové účinné formy odovzdávania evanjeliovej blahozvesti.

Slovo katechéza pochádza z gréckeho slova katecheo, ktoré znamená ozývam sa, vyvolávam ozvenu, zvučím, rozoznievam, nechávam zaznieť hlas zdola. V prenesenom, či obraznom zmysle sa týmto slovom označuje aj spôsob vyučovania, pri ktorom učiteľovo slovo je vlastne odpoveďou na otázky, ktoré zaznievajú v žiakovi, pričom tak ide o akýsi spôsob vzájomnej a spätnej vnútornej ozveny. Ako podotýka sv. Ján Zlatoústy na úvod svojej prvej krstnej katechézy, slovo prihovárajúceho musí totiž vyvolať ozvenu v srdci poslucháča:

 „Neprihovárame sa vám preto, aby ste iba počúvali, ale aby ste si aj pamätali počuté veci a aby ste nám prostredníctvom vašich skutkov dokázali, že sa na nich pamätáte, ba vlastne nie aby ste to dokázali nám, ale Bohu, ktorý pozná tajomstvá mysle. Preto to, čomu vás učíme, sa nazýva katechézou, aby vám aj vtedy, keď my nie sme prítomní, znel náš príhovor neustále v srdci.“

Po formálnej stránke sa katechéza vždy odlišovala od tzv. kerygmy, teda ohlásenia Božieho kráľovstva, ako aj od tzv. didaskalie, ktorá bola skôr systematickým doktrinálnym výkladom predovšetkým formou homílií, či spisov.

Už v apoštolskej dobe sa stretávame s katechézou, ktorej hlásateľmi sú v prvom rade apoštoli, čoskoro sa však k nim pridávajú tzv. evanjelisti (Sk 21, 8), proroci a učitelia (Ef 4, 11), využívajúci rozličné dary Božieho Ducha: prorokovať, slúžiť, vyučovať, povzbudzovať (porov. Rim 12, 6). Ako to hovorí sám sv. Pavol, jeden sadí a druhý polieva, rozlišujúc tak prvé, základné ohlásenie evanjelia, čiže jeho zasadenie do duše, od trvalej starostlivosti o vzrast dobrého semena, prvé položenie základu od postupnej trpezlivej stavby (porov. 1 Kor 3, 6-10). Diferenciácia metódy a východiskovej témy bola podmienená aj samotnými poslucháčmi. Kým katechéza Židov spočívala predovšetkým v poukázaní na naplnenie dejín Starého zákona v osobe Ježiša Krista (porov. Sk 2, 14-36 a 13, 16-41), katechéza pohanov musela vychádzať z predmetov ich kultúrneho a náboženského zázemia – typickou ukážkou zostáva Pavlova reč na Areopágu (porov. Sk 17, 22-31).

Didaché. Poapoštolská doba (1. – 3. stor.) nám zanechala svedectvo o katechéze predovšetkým v spise Didaché – Učenie dvanástich apoštolov. Didaché predstavuje jednu z najstarších ukážok starokresťanskej katechézy. Vychádzajúc z biblického základu, privádza adresáta k formovaniu morálnych zásad a k jeho zaradeniu do cirkevného spoločenstva, ktoré sa stáva osobitným spôsobom viditeľným predovšetkým pri eucharistickom slávení. Aj keď v prípade Didaché nemôžeme hovoriť o doslovnom „učení apoštolov“, tomuto spisu bola už od 2. storočia pripisovaná nepochybná autorita. Už jeho prvé slová charakterizujú formu semienko zasiate do dobrej zeme. Zvlášť na kresťanskom východe je katechéza nerozlučne spojená s liturgiou, ba samotná liturgia je katechézou. Vychádzajúc z tejto prastarej skúsenosti, sa aj dnes Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku otvára rozsiahle pole činnosti pri prehlbovaní a upevňovaní diela liturgickej obnovy, ktorá v posledných rokoch u nás prebieha a pri jej účinnom spojení so základnou katechézou veriacich, ale aj všetkých tých, ktorí hľadajú zmysel a smer ich životnej púte.

Autor: Prof. ICDr. Cyril Vasiľ, SJ - všetky články od tohto autora (14)

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε