www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=435
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 22. január 2022     Meniny oslavuje: Zora

Zoεpédia - náhodný výber: Exorcizmus, Biblia, Proskomídia - modlit....     pohľadnice

02.10.2007 | Osobnosti | ThDr. Michal Hospodár, PhD. | Čítanosť(6734)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

„Ja sa života nebojím!“

„Ja sa života nebojím!“

Vladyka Milan Chautur , CSsR, oslavuje polstoročnicu

 

V lete minulého roka sme si pripomenuli 25 rokov od kňazskej vysviacky vladyku Milana Chautura, začiatkom tohto roka 15 rokov od jeho biskupskej chirotónie a už tu máme ďalšie významné životné jubileum. Košický apoštolský exarcha Mons. Milan Chautur sa začiatkom septembra dožíva okrúhlej päťdesiatky. Je to vzácna príležitosť, aby sme v mene jeho blízkych spolupracovníkov i všetkých kňazov a veriacich pozdravili jubilanta krátkym medailónom.

 

Náš drahý jubilant sa narodil 4. septembra 1957 v Snine. Detstvo prežil v dnes už nejestvujúcej rusínskej obci Veľká Poľana na východe Slovenska, kam sa dodnes rád vracia. Ako nadaný a zbožný chlapec citlivo vnímal neexistenciu Gréckokatolíckej cirkvi, opustené chrámy a veriacich bez kňazov. V tejto atmosfére sa v jeho duši zrodila túžba vyslovená najprv v tichosti: „Chcem byť kňazom.“ Povolanie do duchovného stavu v ňom pomaly, ale pevne dozrievalo, takže už počas stredoškolských štúdií na gymnáziu v Humennom  v roku 1974 zložil prvé rehoľné sľuby v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov). V čase tvrdej ateistickej ideológie to nebolo potvrdenie vlastnej výhodnej projekcie života, ale krok do neznáma, urobený s dôverou v Božiu pomoc. Rozhodnutie vstúpiť medzi redemptoristov možno pokladať za prvé existenciálne nasmerovanie jeho života, ktoré s radosťou uskutočnil. Po maturite bol prijatý na Cyrilo-metodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave, kde popri duchovnej formácii rozvíjal svoje intelektuálne dary v štúdiu katolíckej teológie. Krásne roky štúdií ubehli ako voda a  mladý levita sa postavil pred biskupa svätiteľa, aby mu vložením svojich rúk a modlitbou udelil sviatosť kňazstva. Kňazstvo prijal z rúk križevackého eparchu Dr. Joachima Segediho 14. júna 1981 v Prešove ako slobodný muž, naplnený Bohom a zapálený pre budovanie jeho kráľovstva. Ešte predtým tajne zložil večné sľuby v kongregácii redemptoristov. Prvú primičnú liturgiu slávil v obci Zemplínske Jastrabie, kam sa medzičasom celá rodina presťahovala.

Roky kňazského účinkovania začal v pastoračnej službe vo farnostiach Borov a Kalinov. Počas výkonu základnej vojenskej služby v rokoch 1982 – 1984 v Strašiciach a Lounách v Čechách pôsobil ako kňaz medzi vojakmi. Po absolvovaní základnej vojenskej služby pôsobil vo farnostiach Medzilaborce (1984-85), Šmigovec (1985-89), Porúbka (1989-92). Pre svoju aktívnu pastoračnú činnosť s mládežou bol v pozornosti Štátnej bezpečnosti. Napriek tomu vždy prejavoval odvahu i dôveru v Boha, ktorý riadi cesty života svojich verných. Tí, ktorí mali možnosť byť vtedy v  jeho blízkosti, vedia, že celý svoj kňazský zápal a entuziazmus vložil do služby veriacim, najmä mládeži. 1. júla 1990 bol zvolený za protoigumena (viceprovinciála) kongregácie redemptoristov so sídlom v Michalovciach. Bola to v slobodných podmienkach života Cirkvi nová úloha.

O dva roky na to prišlo k druhej existenciálnej zmene. 11. januára 1992 pápež Ján Pavol II. vymenoval Milana Chautura, CSsR,  za titulárneho kresimenského biskupa a pomocného prešovského biskupa. Biskupskú chirotóniu (vysviacku) prijal 29. februára 1992 v Mestskej hale v Prešove z rúk prešovského sídelného biskupa Mons. Jána Hirku. V tom čase bol podľa svedectva apoštolského nuncia Luigiho Dossenu najmladším biskupom Katolíckej cirkvi a veľkým darom pre miestnu gréckokatolícku cirkev. V biskupskom hesle z evanjelia sv. Jána: „Hľa, tvoja matka“ je vyjadrená jeho synovská úcta k Presvätej Bohorodičke, ktorá tvorí podstatnú časť jeho duchovnej orientácie. Päť rokov sa ako pomocný prešovský biskup venoval všemožnej pomoci prešovskému sídelnému eparchovi Jánovi Hirkovi a pastorácii mládeže.

21. februára 1997 bol preosvietený vladyka Milan Chautur vymenovaný pápežom Jánom Pavlom II. za prvého apoštolského exarchu pre novovytvorený apoštolský exarchát katolíkov byzantského obradu v Košiciach. Toto významné vymenovanie môžeme pokladať za tretiu existenciálnu výzvu v živote nášho jubilanta. V kázni pri svojej inštalácii v košickej katedrále vtedy, okrem iného, uviedol: „Mnohí sa ma pýtajú, či sa nebojím tejto služby. Odpovedám im: ,Ja sa života nebojím.’“ Áno, po rokoch strávených s jubilantom s celou pravdivosťou potvrdzujeme, že vladyka Milan dáva do popredia život. Božský i ľudský v jemu vlastnej syntéze. Je nepochybne pastoračným biskupom s milujúcim srdcom. S nezlomnou energiou je neustále prítomný na duchovných podujatiach, kde posilňuje zverené stádo vo viere. Pravidelne prichádza na fatimské soboty do Klokočova, ktoré sa stali oázou pokoja a posilnenia pútnikov v úsilí o kresťanský život. Osobitne mu prirástla k srdcu mládež, ktorej venuje stretnutia na farskej, exarchátnej i celoslovenskej úrovni. V svojom prístupe k mládeži je vždy otvoreným, múdrym radcom a sprievodcom pri hľadaní ich správnej životnej orientácie a cieľa. Pozná hodnotu úsmevu a aj preto je medzi mladými stále sám mladý.

Pri vzácnej príležitosti životného jubilea vám, preosvietený vladyka Milan, želám a vyprosujem veľa Božích milostí, pevné zdravie a energiu pri napĺňaní šľachetných zámerov duchovného rozvoja Košického exarchátu a prevolávam: Na mnohaja i blahaja lita!

Zdroj: Slovo 2007, č. 19 - 20.
Autor: ThDr. Michal Hospodár, PhD. - všetky články od tohto autora (9)
Axios
02.10.2007 | Publicistika | Slovo 2007, č. 19 - 20. | Čítanosť(6780)
Axios

všetky súvisiace články (3) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε