www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=446
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 22. január 2022     Meniny oslavuje: Zora

Zoεpédia - náhodný výber: Hospic, Asketika, Trioď.     pohľadnice

02.10.2007 | Teológia | Čítanosť(10653)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(1)

Cesty – misijná oblasť Cirkvi

Cesty – misijná oblasť Cirkvi

Nový dokument o pastorácii ľudí na cestách

 

V polovici júna 2007 predstavila Svätá stolica nový dokument Pápežskej rady pre migrantov a utečencov s názvom Orientamenti per la Pastorale della Strada (Smernice pre pastoráciu na cestách). Nový dokument pozostáva zo štyroch častí, pričom rešpektuje šírku problematiky, ktorá sa spája s cestami ako miestom pastoračnej pôsobnosti. Dokument bol prezentovaný kardinálom Renatom Raffaelom Martinom a arcibiskupom Agostinom Marchettom, sekretárom Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a utečencov.

 

Smernica je výzvou pre tých, ktorí si sadajú za volant auta, autobusu či kamiónu, ale aj pre pracovníkov dopravy, cestovného ruchu a chodcov. Tieto pravidlá majú povzbudzovať všetkých, ktorí sa priamo alebo nepriamo venujú pastorácii na cestách a sú adresované tejto špeciálnej činnosti Cirkvi. Kresťan teda môže povedať, že táto pastorácia je mu vlastná, lebo vychádza z obety Dobrého samaritána.

 

Pastorácia na cestách patrí do misijnej aktivity Cirkvi

Prvá časť nového dokumentu je venovaná užívateľom ciest – šoférom osobných áut, kamiónov, ako aj ľuďom využívajúcim autobusovú či železničnú prepravu.

Druhá časť zvlášť upriamuje pozornosť na ochranu žien a ich oslobodenie, predovšetkým z otroctva prostitúcie.

Tretia časť je zameraná na mládež, ktorá dennodenne trávi svoj čas na cestách.

Posledná časť dokumentu obracia svoj pohľad na problematiku bezdomovcov, ktorí žijú na uliciach alebo pod cestnými mostmi.

Arcibiskup Martino v rozhovore pre Vatikánske rádio pripomenul, že spomenuté oblasti sú súčasťou misijnej aktivity Cirkvi a jej pastoračného záujmu. „Cieľom mnohých inštitúcií, aj naším, je hlavne boj proti agresívnemu správaniu sa šoféra s úmyslom odradiť ho od agresívnej jazdy a, naopak, povzbudiť ho k úcte a rešpektu voči ďalším používateľom ciest, a tak znížiť nehodovosť a počet mŕtvych i zranených.“ Smrteľných nehôd totiž stále pribúda.

 

Morálne cnosti šoféra

Motorizmus sa stal významnou súčasťou dnešného sveta. Tento 32-stránkový dokument kladie veľký dôraz na morálne cnosti každého človeka, pričom dodáva, že „prívetivosť, korektnosť a opatrnosť pomáhajú vyhnúť sa nepredvídanému.“ Smernice, ktoré sú výzvou pre šoférov a účastníkov ciest, kladú predovšetkým dôraz na základné kresťanské cnosti: láska je prirodzene prvá a tá najpodstatnejšia, k nej sa pridáva rozvážnosť, ktorá si vyžaduje byť opatrným, a tak reagovať na nepredvídateľné okolnosti. Láska v svojej podstate rozvíja aj ďalšie čnosti, akými sú harmonickosť, vyváženosť, najmä medzi skúsenosťou a pravidlami. Jednou z posledných cností je sebakontrola. Dokument pripomína aj ďalšiu cnosť – spravodlivosť, ktorá vyžaduje od vodičov kompletné a presné poznanie a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. V závere dokument spomína aj nádej, ktorá veriacim prináša istotu, že na ceste k cieľu Boh kráča s človekom a chráni ho pred nebezpečenstvami.

 

Smrteľná dráma na cestách nie je Cirkvi cudzia

Hoci v samotnom Vatikáne je najvyššia povolená rýchlosť 30 kilometrov za hodinu, pričom tento najmenší štát na svete vlastní len okolo tisíc vozidiel, každoročná smrteľná dráma na cestách nie je Cirkvi cudzia. Pápežská rada preto zareagovala desiatimi prikázaniami určenými pre vodičov. „Ružence, ozdobné predmety či iné talizmany zavesené nad volantom nestačia na to, aby vodiči jazdili s pokojným svedomím.“ Dokument preto vodičov vyzýva, aby jazdili opatrne. Autá totiž môžu byť „príčinou hriechu“. K vzniku vydania týchto smerníc viedla najmä smutná štatistika nehôd a zmarených životov na cestách. Podľa zistení Svetovej zdravotníckej organizácie na svete príde každoročne o život na následky dopravných nehôd až 1,2 milióna ľudí a ďalších 50 miliónov utrpí zranenia. Je to dostatočne varovné číslo. Dôvody sú aj podľa policajtov jasné. Vodiči jazdia rýchlo. Nerešpektujú priechody pre chodcov alebo nedodržiavajú bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami. Významné miesto v nehodovosti zohráva aj alkohol. Vatikán preto nabáda vodičov áut, aby jazdili bez hriechu. „Autá by nemali byť prejavom moci a prevahy. Namiesto toho by ľudia mali prejavovať zodpovednosť a pomôcť obetiam nehôd a ich príbuzným.“

Tento cirkevný dokument ďalej vyzýva štátne inštitúcie, ktoré sa v konfrontácii s cirkevnými majú usilovať o čo najlepšie nasmerovanie svojich námah a zdrojov na ochranu dôstojnosti človeka, ako aj všetkých účastníkov ciest.

 

Desať prikázaní chráni ľudskú dôstojnosť

Pre všetkých, ktorí sa akokoľvek zúčastňujú na cestnej premávke, vydala Apoštolská stolica tzv. Desatoro pre vodičov. Vychádza z biblických tabúľ, ktoré dal Boh Mojžišovi na vrchu Sinaj. Úlohou Desatora pre vodičov je podnietiť ich k úcte a rešpektu k ďalším účastníkom cestnej premávky. Desatoro pokrýva všetky otázky – od zúrivej jazdy, rešpektovania chodcov, udržiavania auta v dobrom stave až po vyhýbanie sa neslušným gestám za volantom. „Autá totiž majú sklon prebudiť ,primitívnu‘ stránku ľudskej bytosti, a tým vyvolať dosť nepríjemné následky,“ píše sa v dokumente. „Až keď si uvedomíme, koľko ľudí zahynie pri dopravných nehodách, sme touto skutočnosťou doslova zaskočení.“

 

 

Piate Božie prikázanie znie: Nezabiješ!

„Na Slovensku sa v minulom roku stalo 50 000 dopravných nehôd, pričom bolo zabitých 579 osôb a 2032 sa ťažko zranilo,“ povedal mjr. František Bartoš, biskupský vikár Ministerstva vnútra. Situáciu na slovenských cestách dokresľuje kňaz Ing. Mgr. Pavol Šajgalík, policajný kaplán Ministerstva vnútra SR: „V rámci Európskej únie sa naša krajina v úmrtnosti na cestách umiestňuje na nelichotivých priečkach. Príčin je viacero. A hoci sa na tento problém pozeráme akokoľvek, jedno je isté, musíme sa všetci na tie cesty, ktoré máme, zmestiť.“

Policajný zbor prednedávnom vyšiel s akciou rozdať reflexné pásky a nálepky, čím urobil opatrenie, ktorým sa zameral na zviditeľnenie chodcov, a to aj prostredníctvom farských úradov.

Zo strany Katolíckej cirkvi ostáva stále platný zámer pripomínať Boží príkaz: Nezabiješ!, ktorý nehovorí iba o priamom telesnom zabití. Táto smernica je výzvou, aby sme ako kresťania prehodnotili vlastné správanie sa na cestách a k tým, ktorých tam stretneme.

Ak ide o iné javy popri cestách, jestvujú kresťanské skupiny, ktoré sa venujú prostitútkam, migrantom, bezdomovcom a podobne. Novou výzvou je spojiť sily a oceniť tých, ktorí sa (zatiaľ poväčšine dobrovoľnícky) týmto ľuďom venujú. Tieto podnety, ako sa to aktuálne javí, by sa mali čoskoro odzrkadliť v nových pastoračných zámeroch.

 

Modlitba nás má stvárňovať

Dôležitá je aj modlitba. Desatoro pre vodiča sa dá zjednodušiť aj na modlitbu pred cestou. „Modlitba nás má stvárňovať, preto pomodliť sa pred cestou nie je podkovička či ruženec (ako módny doplnok) zavesený kdesi v aute. Modlitba, to je aj odhodlanie vidieť svet, teda i dopravu, Božími očami. Preto je modlitba pred cestou úplnou prirodzenosťou každého kresťana.

 

Desať prikázaní pre šoférov vychádza z biblických Božích prikázaní

 

1. Nezabiješ.

2. Cesta by pre teba mala byť prostriedkom kontaktu s ľuďmi, nie smrteľnej škody.

3. Láskavosť, poctivosť a rozvážnosť ti pomôže vyrovnať sa s nepredvídateľnými udalosťami.

4. Buď šľachetný a pomáhaj blížnemu v núdzi, obzvlášť obetiam nehôd.

5. Autá by pre teba nemali byť ukážkou sily, nadvlády a príležitosťou na hriech.

6 . Vľúdne presviedčaj mladých i starších, aby nešoférovali, keď nie sú v dobrej kondícii.

7. Buď oporou rodinám pozostalých po haváriách.

8. Usiluj sa sprostredkovať stretnutie poškodeného a páchateľa havárie, aby obaja mohli zažiť oslobodzujúcu skúsenosť odpustenia.

9. Na ceste ochraňuj zraniteľnejších.

10. Buď zodpovedný k druhým.

 

 

Každý z nás je na ceste

Aj na našich životných cestách si treba urobiť poriadok. Na križovatkách medziľudských vzťahov tiež platia pravidlá vzájomného rešpektu, tolerancie, serióznosti, ba očakáva sa od nás ešte viac. Veľkosť života od nás vyžaduje, aby sme pomáhali slabším, menej nadaným, málo odvážnym, povzbudzovali na zmenu tých, ktorí zlyhávajú, a prejavovali gestá lásky osamelým, nedoceneným, utrápeným či núdznym. Nebojme sa vychádzať v ústrety svojim najbližším, ako aj tým, ktorí nám prídu do cesty. Múdre životné postoje, rozvaha a dobrosrdečnosť sú smernice, ktoré nás správne nasmerujú na splnenie vlastného životného poslania, ktorý má svoj cieľ v Bohu.

 

spracoval Milan Kandráč

 

Prosba za cestujúcich

 

Pane, ty poznáš cesty života každého človeka. Lukáša a Kleofáša si sprevádzal na ceste do Emauz. Zhliadni vo svojej dobrote na svojho služobníka (-kov) (meno), odpusť mu (im) všetky jeho (ich) hriechy, ochraňuj, sprevádzaj ho (ich) a dopraj mu (im) šťastný návrat. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

(Prosba pri liturgii sv. Jána Zlatoústeho)

Zdroj: La difesa della dignita umana al centro del documento Orientamenti per la Pastorale della Strada, TK
Rozhovor o misii v Iraku
13.11.2007 | Rozhovory | Slovo 2007, č. 14. | Čítanosť(6474)
Rozhovor o misii v Iraku
Pokračovateľ misie - O životných cestách prof. Petra Libu
05.06.2007 | Rozhovory | Slovo 2007, č. 8. | Čítanosť(6976)
Pokračovateľ misie - O životných cestách prof. Petra Libu

všetky súvisiace články (3) »

 
Re: prosba (jan Mlynar)
 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε