www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=459
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 22. január 2022     Meniny oslavuje: Zora

Zoεpédia - náhodný výber: Veľký pondelok, Celibát, Liturgické výzvy.     pohľadnice

02.10.2007 | Osobnosti | Čítanosť(5116)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Povzbudenie do úplnej a konkrétnej lásky

Povzbudenie do úplnej a konkrétnej lásky

O sv. Bazilovi Veľkom

 

Keďže náuka sv. Bazila Veľkého je bohatá na podnety pre súčasného kresťana, Svätý Otec Benedikt XVI. sa na svojej audienčnej katechéze z 1. augusta venoval práve jemu.

 

Osobitne dôležité v náuke sv. Bazila je upozorňovanie na Božie tajomstvo, ktoré ostáva pre človeka najvýznamnejšou a najživotodarnejšou skutočnosťou. Otec je podstatou všetkého a príčinou bytia toho, čo jestvuje, pôvodcom žijúcich (Hom. 15, 2 de fide: PG sancti Basilii). Keď sa prostredníctvom stvorení dvíhame k Bohu, spoznávame jeho dobrotu a múdrosť (Bazil, Contra Eunomium 1, 14: PG 29, 544b). Syn je obrazom Otcovej dobroty a pečaťou rovnakej podstaty s ním (porov. Anaphora sancti Basilii). Svojou poslušnosťou a svojím utrpením uskutočnilo vtelené Slovo poslanie Vykupiteľa človeka (porov. Bazil, In Psalmum 48, 8: PG 29, 452ab; porov aj De Baptismo 1, 2: SC 357, 158).

Významné miesto v diele sv. Bazila patrí Svätému Duchu. Ako píše, „z neho, z Krista, vyžaruje Svätý Duch: Duch pravdy, dar synovskej adopcie, záruka budúceho dedičstva, prvotina večných dobier, oživujúca moc, prameň posvätenia“ (porov. Anaphora sancti Basilii). Svetlo tohto božského tajomstva sa odráža v človeku, Božom obraze, a vzbudzuje v ňom dôstojnosť. Pri pohľade na Krista naplno chápeme dôstojnosť človeka. Zvlášť kresťan, keď žije v súlade s evanjeliom, spoznáva, že ľudia sú si všetci navzájom bratmi; že život je spravovaním dobier obsiahnutých od Boha, za ktoré je každý zodpovedný pred druhými, takže ten, kto je bohatý, má byť akoby „vykonávateľom nariadení Boha dobrodincu“ (Hom. 6 de avaritia: PG 32, 1181-1196). Všetci sme teda údmi jedného tela a musíme si pomáhať.

„Diela lásky sú nevyhnutnými prejavmi vlastnej viery: cez ne ľudia slúžia samotnému Bohu (porov. Moralia 5, 2). Vzhľadom na to sú niektoré Bazilove kázne povzbudzujúce a názorné aj dnes: ‚Predaj to, čo máš, a daj to chudobným (Mt 19, 22)... lebo ak si aj nezabil alebo necudzoložil, alebo nekradol, alebo krivo nesvedčil, nič ti to neosoží, ak nerobíš aj ostatné: iba tak môžeš vstúpiť do Božieho kráľovstva’ (Hom. In divites: PG 31, 280b-281a). Kto chce teda, podľa Božieho príkazu, milovať blížneho ako seba samého, nesmie vlastniť o nič viac, než to, čo vlastní jeho blížny“ (Hom. In divites: PG 31, 281b).

V čase hladu a prírodných katastrof svätý biskup oduševnene povzbudzoval veriacich, „aby sa neprejavovali krutejšie než zvery“. Vyslovil pritom známu podmanivú vetu: „Všetci biedni hľadia na naše ruky, ako my sami hľadíme na Božie ruky, keď sme v núdzi.“ Na to sa odvoláva chváloreč sv. Gregora Naziánskeho, ktorý povedal: „Bazil nás presviedča, že my ako ľudia nesmieme pohŕdať ľuďmi ani potupovať Krista, spoločnú hlavu všetkých, svojou neľudskosťou voči blížnym; naopak, v nešťastí druhých musíme preukázať svoje dobrodenie, a tak si požičiavať od Boha svoje milosrdenstvo, lebo ho potrebujeme“ (Gregor Naziánsky, Oratio 43, 63; PG 36, 580b).

„Bazil nás navyše upozorňuje, že na to, aby sme v sebe zachovali živou lásku k Bohu a k ľuďom, je nevyhnutná Eucharistia, potrava určená pokrsteným, schopná živiť nové sily vychádzajúce z krstu (porov. De Baptismo 1, 3: SC 357, 192). Môcť sa zúčastňovať na Eucharistii je dôvodom na obrovskú radosť (Moralia 21, 3: PG 31, 741a), lebo Eucharistia je ustanovená ‚na zachovanie ustavičnej pamiatky toho, ktorý bol mŕtvy a vzkriesený pre nás’ (Moralia 80, 22: PG 31, 869b). Eucharistia, nesmierny Boží dar, pestuje v každom z nás pamiatku krstnej pečate a umožňuje nám naplno a verne prežívať krstnú milosť. Preto svätý biskup odporúča časté sväté prijímanie, aj každodenné.“

Osobitnú pozornosť v rámci vyvoleného ľudu venoval sv. Bazil mladým. Povzbudzoval ich, aby využili to dobré z pohanskej kultúry svojich čias. Ako zdôraznil Benedikt XVI., Bazil „s veľkou vyrovnanosťou a otvorenosťou uznával, že v gréckej a latinskej klasickej literatúre sa nachádzajú vzory čností“. Tieto vzory môžu byť užitočné pre mladého kresťana pri hľadaní pravdy. Bazil však zdôrazňuje, že k nim treba pristupovať kriticky, so schopnosťou pravého rozlišovania, aby tak mladí rástli v slobode.

Ako uzatvoril Benedikt XVI., sv. Bazil žiada od všetkých veriacich úplnú a konkrétnu lásku k Bohu a k blížnemu, odovzdanie sa bezo zbytku Božiemu slovu a dokonalému uskutočňovaniu evanjeliového života (porov. Moralisa 80, 22: PG 31, 869c). Svätý Otec preto všetkých povzbudil, aby počúvali a prijímali učenie tohto otca vo viere a učiteľa Cirkvi.

(podľa TK KBS/ RV; -te; -pz)

Zdroj: Slovo 2007, č. 17 - 18.
 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε