www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=465
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 22. január 2022     Meniny oslavuje: Zora

Zoεpédia - náhodný výber: Lítijná súprava, Kríž - prenesenie Kr..., Svätyňa.     pohľadnice

09.10.2007 | Teológia | ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD. | Čítanosť(11105)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Ján Zlatoústy o manželstve

Ján Zlatoústy o manželstve

Svätý Ján Zlatoústy je najskvelejším predstaviteľom antiochijskej školy a toho roka si pripomíname výročie jeho zosnutia (1600 rokov).

Ján Zlatoústy sa narodil okolo roka 344 v Antiochii. V roku 372 sa dal pokrstiť a rozhodol sa venovať askéze. Bol žiakom slávneho Libánia, pohanského rétora, a v teológii mu bol učiteľom Diodor z Tarzu. Ján Zlatoústy pôsobil v Antiochii ako kňaz a dlhé roky zastával kazateľský úrad. Diakonskú vysviacku prijal v roku 381 a v roku 386 ho biskup Flavián vysvätil za kňaza.

Po dvanástich rokoch kňazského účinkovania prijal biskupskú chirotóniu; v roku 398 bol slávnostne uvedený na biskupský stolec v Carihrade. Zomrel vo vyhnanstve 14. septembra 407. Svätý Ján je najslávnejším kazateľom gréckej cirkvi a vynikajúcim exegétom. Niektorí spomínajú, že slabá telesná konštrukcia sv. Jána Zlatoústeho skrývala najväčšieho ducha východnej Cirkvi, ktorému sa na Západe vyrovná jedine sv. Augustín. Za jedinú opravdivú filozofiu považoval zbožnosť. Jeho rovesníci, ale aj neskorší svet videli v ňom stĺp Cirkvi a fakľu pravdy. Ako spisovateľ je po Origenovi najplodnejším medzi východnými spisovateľmi.

 

Sláva manželstva

Ján Zlatoústy poukazoval, že úcta k panenstvu pre Božie kráľovstvo a kresťanský zmysel manželstva sú neoddeliteľné a navzájom sa podporujú: „Kto zavrhuje manželstvo, umenšuje aj slávu panenstva. Kto ho chváli, robí… panenstvo obdivuhodnejším. Lebo čo sa zdá dobré v porovnaní s horším, v skutočnosti nie je veľmi dobré; čo však je lepšie ako to, čo všetci považujú za dobré, je zvrchované dobro“ (Ján Zlatoústy: De virginitate).

 

Učiteľ vernosti

Ján Zlatoústy je učiteľom manželskej vernosti. Takto odporúča, aby si manželia prejavovali lásku: „Privinul som ťa k sebe, milujem ťa a dávam ti prednosť aj pred svojím životom. Veď terajší život je ničím, a preto prosím, povzbudzujem a robím všetko, aby sme tak dôstojne vedeli prežívať tento život, žeby sme mohli aj tam v budúcom veku žiť spolu s veľkou istotou… Tvojej láske dávam prednosť pred všetkým; a nič by mi nebolo také nepríjemné ako to, že by som sa niekedy s tebou nezhodoval“ (Ján Zlatoústy: In epistulam ad Ephesios).

Cirkevný otec v svojej 20. homílii k Listu  Efezanom cituje 25. verš 5. kapitoly: „Muži, milujte svoje manželky, ako aj Kristus si zamiloval Cirkev“. V predchádzajúcom verši svätý Pavol píše, aby ženy boli poddané mužom vo všetkom. Sv. Ján Zlatoústy sa pýta: „Či chceš, aby ťa tvoja žena poslúchala tak, ako Cirkev Krista? Keď áno, potom buď zodpovedný a maj taký záujem o manželku, akú má Kristus o svoju Cirkev. Keď to bude nevyhnutné, aby si za ňu obetoval svoj život alebo aby si pre ňu znášal utrpenia, prijmi to. Ty sa posväcuješ pre niekoho, s kým si už spojený, Kristus sa obetoval za toho, kto sa od neho odvrátil, kto ho nenávidel. Svojou láskou k Cirkvi Kristus ti dal vzor správania sa k tvojej žene. Životná partnerka, matka detí, prameň každej radosti nemá byť nikdy spojená s mužom strachom a hrozbami, ale láskou, trpezlivosťou a dobrým postojom. Čo je to za manželstvo, keď sa manželka bojí svojho manžela? Hoci ti spôsobí utrpenie, nepotupuj ju, lebo i Kristus sa tak nesprával k svojej Cirkvi. Kristus sa vydal za Cirkev, aby ju posvätil a očistil“ (porov. Ef 5, 8).

 

Poslušnosť vyvážená láskou

Sv. Ján Zlatoústy tvrdí, že Cirkev nebola čistá, bola špinavá, bez hodnoty. Sv. Pavol hovorí: „Veď ste boli kedysi tmou“ (Ef 5, 8). Neexistuje nič černejšie ako temnota. Hoci Cirkev bola taká, Kristus ju prijal a urobil ju krásnou. Obmyl ju a neváhal za ňu obetovať seba samého. „Očistil ju kúpeľom vody a slovom, aba si pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená“ (Ef 5, 26 – 27).   Neočakávaj od svojej ženy to, čo prekračuje jej možnosti. Pamätaj, že Cirkev prijala všetko z rúk Pána. Tvoja žena je stvorením Boha. Keď ju potupuješ, nepotupuješ ju, ale toho, kto ju stvoril. Hľadaj vždy krásu duše. Zvelebovanie a odpor, a dokonca láska, ktorá spočíva len na vonkajšej kráse, pochádza z nečistej duše. Nasleduj Ženícha Cirkvi. Hľadaj miernosť, pokoru, cit v svojej žene, lebo ony sú znamením krásy. „Muži sú povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. manželka nech si ctí svojho muža“(Ef 5, 28. 33). Muž má vyrovnať poslušnosť ženy svojou láskou. Nech ruky, nohy a všetky články tela slúžia hlave, ale hlava nech sa stará o telo, lebo hlava je zodpovedná za všetky údy. Pomáhaj manželke vo všetkom. Podľa svätého Pavla „muž sa má pripútať k svojej manželke,“ to znamená úprimnosť lásky. Nehovorí, že budú dvaja jedna duša (taký zväzok je možný pre každého) či jeden duch, ale budú dvaja jedno telo. Vždy prejav manželke nežné slovo s úctou a láskou. Uč ju Božej bázni, a potom z nej vyprýštia všetky iné dobrá ako z fontány a váš dom sa naplní požehnaním, lebo Pán hovorí: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6, 33).

 

Keď sa takto zariadi rodinný život a usilovne sa bude študovať Sväté písmo, rodiny odkryjú poučenia, ktoré ich budú sprevádzať vo všetkých problémoch a potrebách. Takto sa buduje Cirkev, lebo rodina je malou cirkvou.

 

Zdroj: Slovo 2007, č. 17 - 18.
Autor: ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD. - všetky články od tohto autora (5)
Keď vyhasne láska
08.02.2008 | Teológia | Slovo 2008, č. 3. | Čítanosť(9276)
Keď vyhasne láska
Spoločenstvo v láske
01.05.2003 | Duchovné články | Slovo 05/2003 | Čítanosť(7230)
Spoločenstvo v láske
Nebojte sa detí
01.04.2003 | Spiritualita | Slovo 04/2003 | Čítanosť(6699)
Nebojte sa detí

všetky súvisiace články (5) »

všetky súvisiace heslá (1) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε