www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=63
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 20. január 2022     Meniny oslavuje: Dalibor

Zoεpédia - náhodný výber: Tetrapod, Mariánska úcta pod o..., Veľký týždeň.     pohľadnice

01.11.2002 | Teológia | ThDr. Miroslav Iľko, PhD. | Čítanosť(6039)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Rok 2002 – rok Povolaní - Formovanie kňazského povolania

Rok 2002 – rok Povolaní - Formovanie kňazského povolania

 „Kňazi sa vysviackou a poslaním, ktoré prijímajú od biskupa, povyšujú do služieb Krista Učiteľa, Kňaza a Kráľa a majú účasť na jeho účinkovaní, ktorým sa tu na Zemi neprestajne buduje Cirkev a Boží ľud, Kristovo Telo a chrám Ducha Svätého” (Presbyterorum  Ordinis ,1).

Rok 2002 je vyhlásený za rok povolaní a preto je veľmi vhodné všimnúť si formovanie povolania pre kňazstvo v kňazskom seminári. Mnohí ľudia si totiž myslia, že vstupom do seminára sa akosi automaticky z mladých mužov stávajú „hotoví“ kňazi. Je preto potrebné všimnúť si hlavný cieľ výchovy v kňazskom seminári a tiež skúsiť sa pozrieť na úlohu predstavených kňazského seminára vo svetle najnovších dokumentov Cirkvi.

Všetci sme si vedomí toho, že naša Gréckokatolícka cirkev potrebuje v dnešnej situácii kňazov zrelej osobnosti, ktorých charakterizuje harmónia povahy a prirodzených čností. Kňaz sa musí dostať na vrchol ľudskej zrelosti, aby si vedel vytvoriť správny životný štýl a získal patričný rešpekt, lebo kňazské účinkovanie vo veľkej miere závisí od jeho osobnosti. Teda najprv sa kňaz musí formovať k tomu, aby bol človekom, potom kresťanom a nakoniec kňazom.

Seminár je miestom kňazskej výchovy, kde sa chovanci pripravujú na kňazský život, lepšie spoznávajú Ježiša Krista a stavajú sa znalými teológie. V seminári sa spolu snažia predstavení a chovanci dosiahnuť spoločný cieľ: vychovať čo najlepších duchovných pastierov pre miestnu cirkev.

Výchova sa začína prijatím kandidátov na kňazský úrad do kňazského seminára a trvá šesť rokov. Náročné vzdelanie je neodpustiteľné, veď s pokrokom vied aj nároky dnešnej doby sú oveľa väčšie a náročnejšie. Láska Kristova sa musí prejaviť v seminárskom spoločenstve. Seminárske spoločenstvo (bohoslovci a predstavení seminára) musí zabezpečiť rast jednotlivca v láske, vo viere. Musí ho previesť z tmy sebectva do Kristovho svetla.

Kongregácia pre Boží kult a sviatosti, obežným listom Prot. N. 1560/18 z júna 1992, poukazuje na nevyhnutnosť dobre vychovávať kandidátov na sväté svätenia, od začiatku teologických štúdií, vzhľadom na kánonické normy. Je preto potrebné zodpovedne sa zaoberať dôstojnosťou, morálkou a vhodnosťou jednotlivých kandidátov na kňazstvo.  Práve aj Kongregácia pre Boží kult a sviatosti vo svojom liste Prot. č. 589/97 z decembra 1997 poukazuje na to, že skúmanie spôsobilosti kandidáta sa v minulosti považovalo za jednoduchú formalitu a neprikladala sa tomu patričná dôležitosť a vážnosť. 

Základným princípom k vyjadreniu kompetentnej autority (diecézny biskup alebo najvyšší predstavený Kňazského inštitútu) pri každom zo štyroch okamihov cesty ku kňazstvu (prijatie do seminára, postriženie, diakonát a kňazstvo) musí byť morálna istota založená na pozitívnych dôkazoch o súcosti kandidáta.  Nie je preto prijateľné kritérium povolať medzi kandidátov veriaceho len pre jeho povzbudenie alebo mu pomôcť. Nemôže sa prijať žiadny kandidát, nemôže sa odporučiť k sväteniam žiadny kandidát, ak existuje vážna pochybnosť o jeho spôsobilosti. Vážna pochybnosť sa však musí zakladať na objektívnych náležite preskúmaných skutočnostiach.

Kongregácia pre Boží kult a sviatosti v tom istom liste z decembra 1999 apeluje aj na kompetentné osoby, aby nepostupovali pri formácii kandidátov na kňazstvo iba na základe svojich presvedčení alebo intuícií, ale majú počúvať stanovisko ľudí a poradcov a nemajú od neho odstúpiť, iba ak na základe veľmi vážnych dôvodov.

Veľmi dôležitým je prvý výber kandidátov pre vstup do seminára. Musí byť veľmi pozorný, pretože po tomto prvom kroku seminaristi pokračujú na ceste ku kňazstvu a každú etapu pokladajú za dôsledok a predĺženie tejto prvej etapy.

Kongregácia pre Boží kult a sviatosti pozýva predstavených k slobode vziať na seba zodpovednosť.  Zdôrazňuje tiež to, že jej pokyny nie sú akýmsi zákonom vo vlastnom a kánonickom zmysle, ale sú odporúčaním pre dobro Cirkvi.

Hlavným cieľom tohto príspevku i samotnej iniciatívy Kongregácie pre Boží kult a sviatosti je zabrániť tomu, aby si kandidáti (platí to aj pre ich rodinných príslušníkov a známych) neuvedomovali svoju eventuálnu prekážkovú situáciu k sväteniam veľmi oneskorene, a to s rozpačitými dôsledkami, poníženiami a nevysvetliteľnými oneskoreniami svätení. Je potrebné informovať kandidátov na ceste ku kňazstvu od počiatku ich filozoficko-teologického štúdia o iregularitách a o prekážkach, do ktorých by eventuálne mohli vpadnúť.

Opatrnosť je však jedna z najpotrebnejších čností pre toho, kto má zodpovednosť viesť kandidátov ku kňazstvu. Nie je možné dovoliť kandidátovi prijať nejaké svätenie alebo službu v Cirkvi, ak sú pochybnosti o jeho spôsobilosti a vhodnosti. Lepšie je odstrániť každého pochybného kandidáta, nech by bol akýkoľvek nedostatok kňazov v partikulárnej Cirkvi, ako neskôr ľutovať bolestné – a dosť často škandalózne – opustenie služby. Aj svätý apoštol Pavol v prvom liste Timotejovi píše, aby na nikoho nekládol ruky unáhlene (Porov. 1 Tim 5,22).

Zdroj: Slovo 11/2002
Autor: ThDr. Miroslav Iľko, PhD. - všetky články od tohto autora (5)

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε