www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=9
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 25. jún 2022     Meniny oslavuje: Tadeáš

Zoεpédia - náhodný výber: Anno Domini, Kathizmalión, sedale..., Kongregácia.     pohľadnice

01.03.1997 | Spiritualita | Doc. PhDr. Pavol Dancák, PhD. | Čítanosť(5767)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Povedz mi, čo čítaš

Povedz mi, čo čítaš

Čítanie akéhokoľvek druhu prináša človekovi informácie. In-formovať znamená vnútri pôsobiť a zvnútra formovať, preto informácie si vyžadujú náležitú pozornosť. Vplyv prečítaného veľmi dobre poznali antickí Gréci, ktorí v rámci svojho výchovného úsilia (paideia) povzbudzovali k čítaniu Homéra. Kresťan Origenes odporúča svojim žiakom čítať diela všetkých filozofov okrem ateistov, ale najdôležitejším čítaním je Biblia. Sv. Gregor Nyssenský vidí podobnosť medzi gréckym chápaním literatúry a kresťanským čítaním Svätého písma. Otcovia raného kresťanstva považovali biblické texty za také dôležité pre život, že spamäti ovládali nielen žalmy a evanjelia, ale aj iné knihy. Božie  Slovo takto hlboko preniklo a formovalo ich život. Sv. Justín, filozof a mučeník, Tertulián, ale aj ďalší dosvedčujú, že prví kresťania sa schádzajú na určených miestach, aby spolu čítali Sväté písmo.

Trullanský snem v 19. kánone prikazuje kňazom uvádzať veriacich v čo najväčšiu spätosť s Bibliou. Sv. Ján Zlatoústy v homílií k evanjeliu podľa Matúša odsudzuje presvedčenie, podľa ktorého čítanie Svätého písma sa týka len mníchov. Zdôrazňuje, že práve ľudia žijúci vo svete ešte viac potrebujú čítanie Písma. Ďalej odporúča, aby si každý doma prečítal to, čo bude čítané pri liturgii v chráme.

Literárnej kritike patrí uznanie za jej bádanie nad biblickým textom, ale ak chceme mať úžitok z čítania Biblie, nemôžeme zostať na úrovni literárnej kritiky podobne, ako pri zamyslení sa nad bytím človeka nemôžeme zostať na úrovni fyziológie. Ide tu predovšetkým o to, aby sme nepristupovali k Svätému písmu ako k súboru diel jednotlivých autorov, ale aby sme chápali Bibliu ako celok, ako dielo jedného autora, ktorým je Svätý Duch a od ktorého pochádza aj autorita jednotlivých ľudských (spolu)autorov. Sv. Gregor Nyssenský Bibliu cituje ako najvyššiu autoritu. Výroky prorokov a Krista neuvádza slovami: „Izaiáš hovorí...“, alebo „Kristus hovorí...“, ale „Izaiáš nás poučuje...“ a „Kristus nás poučuje...“ Biblia teda nie je a ani ju nechápeme len ako voľajaké nestranné konštatovanie, ale je to skutočná a v pravom slova zmysle najvyššia informácia, ktorá formuje – vychováva.

Čítanie je výchovou a výchova kresťana je „imitatio Christi“, kresťan má napodobňovať Krista. „Ktorí ste v Kristu pokrstení, v Krista ste sa obliekli“ – zaznievajú slová apoštola Pavla pri kresťanskej iniciácií. Evanjelium sv. Lukáša (24, 25) hovorí o tom, že Kristus „osvecuje mysle“ svojich učeníkov vysvetľujúc im, ako treba čítať Bibliu, aby sa v nej odkrylo všetko, čo je o ňom napísané: A počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo (Lk 24, 27). Takýmto spôsobom Pán odhaľoval význam Písma a objasňoval, že celá Biblia je slovnou ikonou Ježiša Krista. A v emauzských učeníkoch to spôsobilo zmenu – tí, ktorí boli zronení a vracali sa domov, teraz plní nadšenia sa ponáhľajú do Jeruzalema. Teda Biblia nás nielen oboznamuje, ale skutočne informuje, spôsobuje premenu.

Jestvuje množstvo spôsobov, ako čítať Bibliu, ale akýkoľvek spôsob je dobrý a užitočný len vtedy, keď v nás spôsobuje premenu, keď nás otvára pre slobodu, zodpovednosť a lásku, teda pre svätosť (sv. Ján Zlatoústy).

Nie každá informácia adekvátne vplýva na zmýšľanie človeka. Je to hlavne preto, lebo jej obsah z rôznych dôvodov nebol správne pochopený. K skutočnej interpretácií antropomorfného jazyka Svätého písma je však schopný len ten človek, ktorý je preniknutý Svätým Duchom. Inými slovami, len Svätý Duch je schopný porozumieť seba samého. Svätý Duch sa prihovára k ľuďom ako múdry učiteľ, ktorý vie o ohraničených možnostiach svojich žiakov. Keďže ľudia nie sú schopní porozumieť pravdu bezprostredným zblížením sa s božským mystériom, prihovára sa k nim jazykom vlastným ich prirodzenosti. Ježiš vysvetlil Písmo emauzským učeníkom a nám ako skúsený učiteľ v podobenstvách v obrazoch a príkladoch ozrejmuje záležitosti nášho jestvovania. „Dal som vám príklad...“(Jn 13, 15).

Autor: Doc. PhDr. Pavol Dancák, PhD. - všetky články od tohto autora (3)
Svedectvo o Božom Slove: Stačí iba slovo.
11.01.2016 | Duchovné články | Gréckokatolícky kalendár 2001, Spolok sv. Cyrila a Metoda : Michalovce | Čítanosť(7175)
Svedectvo o Božom Slove: Stačí iba slovo.
Naj... správy v Biblii
02.10.2007 | Teológia | Čítanosť(7738)
Naj... správy v Biblii
Peniaze očami Biblie
27.02.2007 | Teológia | Čítanosť(9070)
Peniaze očami Biblie

všetky súvisiace články (18) »

všetky súvisiace články (5) »

Biblia
Čítanosť(10974)
Biblia

všetky súvisiace heslá (1) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε