www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=95
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 19. január 2022     Meniny oslavuje: Drahomíra

Zoεpédia - náhodný výber: Ekténia, Zástavy - cirkevné, Liturgické gestá - b....     pohľadnice

20.01.2003 | Publicistika | RNDr. Jozef Voskár | Čítanosť(6196)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Velebte Pána všetky jeho diela

Velebte Pána všetky jeho diela

Začínajúca tradícia liturgického slávenia prvého septembra ako „Deň stvorenia“ a obdobie po ňom až do štvrtého októbra, kedy celá Cirkev v obidvoch obradoch aj na Slovensku slávi spomienku svätého Františka Assiského ako „Čas stvorenia“, nám poskytuje príležitosť povzbudiť Boží ľud k poznaniu pravých kresťanských postojov k stvorenstvu ako k daru Božej lásky človeka a pokojnému spolužitiu s ním. Zvyšujúca sa frekvencia prírodných katastróf rôzneho druhu, akých sme svedkami v posledných rokoch aj my, keď niektoré oblasti zeme sú postihované obrovskými povodňami s ich tragickými následkami a niektoré zasa rosziahlymi požiarmi z dlhodobého sucha nás núti prehodnocovať doterajší životný štýl a začať robiť vážne rozhodnutia predovšetkým v morálnej a etickej oblasti. A práve v tejto oblasti Cirkev musí odviesť veľký kus práce a prevziať i veľký podiel zodpovednosti za tieto nevyhnutné zmeny v zmýšľaní človeka.

Všetko, čo Boh stvoril je dobré (por. Gn 1,1-31), všetkému určil svoje miesto, svoj čas, svoj význam, všetko sa riadi zákonmi, ktorých autorom je absolútna múdrosť Boha. Ich platnosť je všeobecná, nemeniteľná. Nerešpektovanie týchto zákonov, ktorými sa zabezpečuje poriadok v stvorenstve, pozitívny vývoj a smerovanie k zmysluplnému zavŕšeniu, prináša so sebou rozvrať ekologických systémov a ako „bumerang“ sa táto ignorácia Božích zákonov vracia v podobe katastrofálnych dôsledkov na človeka. Človek sa totiž začal veľmi radikálne a bezohľadne stavať do pozície pána, začína ako „blázon“ odmietať Boha (por. Ž 14,1) a myslí si, že vedecko-technický pokrok mu dokoca umožní vyhlásiť seba za boha. Svätý Otec Ján Pavol II.  v nedeľu 4. júla roku 2002 povedal: „Svet bez Boha sa obracia proti človeku“. A preto odvrátenie sa od Božieho plánu stvorenstva znamená privolávať jeho rozvrat a katastrófu.

Kresťania majú k dispozícii základ pre uchovanie tohoto poriadku predovšetkým v zjavenej pravde Božieho slova, ktoré v správnom chápaní a najmä v správnom praktizovaní ľudskej činnosti človek vo svojom výsadnom postavení Božieho spolupracovníka obdareného rozumom a slobodnou vôľou vystupuje len ako správca a nie ako pán nad stvorenstvom. Vo Svätom Písme nachádzame viaceré miesta, kde celé stvorenstvo svojim prirodzeným dobrom, svojou krásnou a zmysluplnosťou pre úžitok všetkých oslavuje svojho Stvoriteľa: „Velebte Pána všetky rastliny na zemi, velebte Pána veľryby a všetko čo sa hýbe vo vodách, velebte Pána všetky nebeské vtáky, velebte Pána všetka zver a dobytok, velebte Pána synovia človeka…“(por. Dan 3,57-88). Podobný oslavný tón na Boha Stvoriteľa sa nesie v celom 104. žalme a v ôsmom žalme ešte zdôrazňuje veľkosť človeka, ktorý má za stvorenstvo niesť svoju zodpovednosť, keď „ho ustanovil za vládcu nad dielami tvojich rúk“ (por. Ž 8,7). Lenže „vládca“ neznamená byť tyranom, despotom a absolútnou mocou nad všetkým, ale predovšetkým múdrym správcom.

Okrem biblického základu pre múdre správcovstvo zverených Božích darov prírody má katolícka cirkev aj ďalšie dokumenty, ktoré nás pobádajú a zaväzujú k zodpovednému správaniu sa k stvoreným dobrám. Sú to predovšetkým dokumenty Druhého Vatikánskeho koncilu a to v konštitúciách Lumen gentium a Gaudium et spes. Viaceré encykliky pápeža Jána Pavla II. sa buď priamo, alebo nepriamo dotýkajú otázok ľudskej zodpovednosti za prírodu a životné prostredie. V podobnom duchu sa nesú tiež niektoré posolstvá ku dňu mieru (1. január) a apoštolské listy, kde Svätý Otec vyzýva k múdremu spravovaniu sveta a hlavne k úcte k životu vo všetkých jeho formách a fázach vývinu ako k daru, ktorý môže dať iba Boh.

Jedným z významných jeho dokumentov, ktoré podpísal bolo ekumenické vyhlásenie spolu s carihradským patriarchom Bartolomejom I. o zachovaní stvorenstva v Benátkach v máji roku 2002, kde sa konalo štvrté stretnutie delegátov biskupských konferencií Európy. Pápež a patriarcha v ňom apelujú na katolíkov a pravoslávnych, aby si vo vzťahu k životnému prostrediu osvojili nové etické princípy keď píšu: „Ide o to, aby sme znovu nadobudli postoj pokory a prijali hranice ľudských vedomostí a schopností, aby sme sa nevzďaľovali od Božieho plánu stvorenstva.“ Na záver vyhlásenia obaja prosia Boha, aby osvietil ľudí, žeby sa všade rešpektovalo a zachovávalo stvorenstvo.

Ďalším závažným dokumentom pre nás katolíkov je Katechizmus katolíckej cirkvi, ktorý v bodoch 339-354 a v bodoch 2415-2418 definuje základné pravidlá a postoje kresťana katolíka k stvorenstvu ako Božiemu daru, ktorý patrí všetkým ľuďom rovnako.

Keď teda stoja pred nami toľké výzvy k zmene našich osobných postojov k prírode celého stvorenstva, k životnému prostrediu, celkom prirodzene hľadáme inšpiráciu, vhodné modely, ktorých krásu a príťažlivosť preverili už celé storočia. Nepochybne takýmto krásnym modelom aj pre kresťanov tretieho tisícročia je svätý František Assiský, ktorého svätý otec Ján Pavol II. apoštolským listom Inter Sanctos r. 1979 vyhlásil za patróna ekológov a ochrancov prírody. Umelci nám ho nieraz zobrazujú spolu s vtákmi a inými zvieratami, ktorých tento krásny svätec volal svojimi bratmi a sestrami a považoval ich za svojich spolupútnikov na zemi, po ktorej sa kráča do večnosti. Podľa neho človek má so stvorenstvom nažívať v duchu vzájomnej solidarity a úcty a spolu so stvorenstvom oslavovať Pána, jediného Stvoriteľa, čo krásne sám vyspieval vo svojom slnečnom speve: „Buď chválený môj Pane, všetkými svojimi tvormi, najmä pánom bratom slnkom…,Buď chválený môj Pane, našou sestrou, matkou zemou, čo živí nás a rodí premnohé byliny, pestré kvety a rozmanité plody…“

Z tohoto Františkovho spevu sa zračí aj skutočnosť, ako to naznačil aj jeho súdobý autor, keď píše, že: „Sila lásky ho urobila bratom všetkých tvorov, preto sa nemožno čudovať, že ho ešte viac urobila bratom tých, do ktorých vtlačil Stvoriteľ svoj obraz.“

A tu nachádzame odpoveď na viaceré nesprávne postoje človeka k stvorenstvám, keď ich mnohí zbožšťujú, fetišizujú, čo sú už vo svojej podstate prejavy pohanské, pochádzajúce z iných filozofických systémov. František nezbožšťoval stvorenstvo, ale spolu s ním ako s bratmi a sestrami velebil a oslavoval jediného Boha Stvoriteľa.

Prijmime aj my tento príťažlivý kresťanský model svätého Františka z Assisi a nechajme sa ním inšpirovať pri každom našom konaní vo vzťahu k prírode a k životnému prostrediu a tak môžeme prispieť k zmene dnešnej hrozivej situácie sveta, v ktorej stvorenie „podrobené márnosti vzdychá a trpí násilie a očakáva zjavenie sa Božích synov“ (por. Rim 8,19-20). Staňme sa aj my jedni z nich.

Autor: RNDr. Jozef Voskár - všetky články od tohto autora (16)
Povinnosť každého človeka
01.03.2006 | Publicistika | Slovo 05/2006 | Čítanosť(6220)
Povinnosť každého človeka
Verme evanjeliu
01.03.2002 | Spiritualita | Slovo 03/2002 | Čítanosť(5756)
Verme evanjeliu

všetky súvisiace články (3) »

všetky súvisiace články (1) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε