www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?spravy&id=1332
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Spravodajstvo > Správy

Dnes je: 11. august 2022     Meniny oslavuje: Zuzana

Zoεpédia - náhodný výber: Heretik, Deo gratias, Čaša.     pohľadnice

02.01.2020 | Čítanosť(1226)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Pastiersky list k novému roku 2020

Pastiersky list k novému roku 2020
Drahí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, milí rehoľníci, drahí naši veriaci, na začiatku nového roka 2020 Vás všetkých čo najsrdečnejšie pozdravujem a želám každému z Vás silu Božieho požehnania a všetky potrebné milosti. Viem, že sa mnohí snažíte žiť v jednote s Ježišom Kristom, veď sme chrámami živého Boha (2 Kor 6, 16). Náš vzťah s Pánom Bohom má rásť a stále sa zlepšovať a zintenzívňovať.

Dnes slávime nielen občiansky Nový rok, ale aj sviatok Obrezania Pána. A v evanjeliu počúvame, že „Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí“ (Lk 2, 52). Sú to inšpiratívne slová do nového roka aj pre nás. S Božou pomocou chceme kráčať životom v jednote s Ježišom Kristom v jeho Cirkvi, a tak sa vzmáhať v múdrosti, pravde a láske.
 
V tomto roku si pripomíname 70. výročie tzv. Prešovského soboru, ktorým bola Gréckokatolícka cirkev zlikvidovaná a štátnym aparátom postavená mimo zákona. Žiaľ, pričinili sa o to nielen komunisti, ale aj zopár kňazov kolaborujúcich so štátnou mocou, ktorí sa postavili proti svojim biskupom a zapredali svoju Cirkev.
 
Nechcem vyzdvihovať tých pár kňazov, ktorí zlyhali, ale drvivú väčšinu verných, ktorí aj za cenu prenasledovania, mučenia, psychických a fyzických nástrah, väzenia a nakoniec vyhnanstva s celými rodinami zostali verní Svätému Otcovi a svojej Gréckokatolíckej cirkvi. Týmto hrdinským kňazom, ich manželkám aj celým rodinám sme všetci zo srdca vďační a aj po sedemdesiatich rokoch na nich s láskou a s vďakou spomíname. Obeta, ktorú priniesli za vernosť Svätému Otcovi, Gréckokatolíckej cirkvi a svojmu svedomiu, bola nesmierne veľká. Mnohí dokonca obetovali svoj život a dnes ich Cirkev pozná ako blahoslavených mučeníkov. Sú to naši verní hieromučeníci bl. Pavel Peter Gojdič OSBM a bl. Vasiľ Hopko, ale aj bl. mučeník rehoľný kňaz, redemptorista Metod Dominik Trčka, ktorí sa už za nás prihovárajú z neba.

Treba spomenúť aj všetkých ostatných kňazov, ich manželky, ale aj laikov – našich veriacich, ktorí hrdinsky vyznávali svoju vieru a pre ňu znášali nemalé kríže a ťažkosti. Sme na nich právom hrdí a voláme ich vyznávačmi našej Gréckokatolíckej cirkvi.
 
Drahí spolubratia kňazi, diakoni, rehoľníci a všetci naši veriaci, politická situácia po skončení vojny bola veľmi ťažká a tlak komunistov veľký. Ale naša Cirkev s Božou pomocou obstála aj v tejto skúške veľmi dobre. Preto sme na našich predkov hrdí, ďakujeme im za svedectvo živej viery a inšpirujeme sa nimi.
 
Treba však skonštatovať, že ani doba, v ktorej žijeme dnes, nie je pre Cirkev veľmi priaznivá. Pociťujeme útoky najmä zo strany liberálne zmýšľajúcich ľudí, ktorí by sa pravdepodobne najlepšie cítili, keby Cirkev prestala existovať. Vyvíjajú rôzne snahy, ako ju pomaly rozkladať tým, že sa znevažujú morálne hodnoty človeka, že sa hlása bezhraničná sloboda, ktorá je deštruktívna najmä pre mládež, a že sa spochybňuje úloha prirodzenej rodiny. Tým, že sa máme po materiálnej stránke dobre (a niektorí až veľmi dobre), dochádza u mnohých ľudí k zabúdaniu na Pána Boha a na duchovné hodnoty. Praktický materializmus a hedonizmus oslabujú život viery a aj veriaci ľudia sa stávajú vlažní a menej citliví na hodnoty ducha.
 
Treba tiež skonštatovať, že mnoho ľudí v našej krajine žije na okraji spoločnosti, v materiálnej biede. Ide najmä o bezdomovcov, dôchodcov, ale aj o početnejšie rodiny. Všímajme si týchto ľudí a podľa možností im pomáhajme. Teším sa, že v našich ľuďoch ešte nevyhasol súcit a spolupatričnosť s utrpením, ako sa to mocne prejavilo pri nešťastí, ktoré sa stalo 6. decembra 2019 v Prešove. Naši veriaci vyzbierali skoro stotisíc eur pre tých, ktorí boli postihnutí stratou svojich blízkych či stratou majetku.
 
Drahí naši kňazi, chcem Vám vyjadriť veľkú vďaku za vašu horlivú službu veriacim Gréckokatolíckej cirkvi napriek našim ľudským slabostiam. Iste sa všetci snažíte šíriť Božie hodnoty, lásku, odpúšťanie, pomáhať slabším a biednejším, a tak robíte život na tejto zemi krajším a radostnejším.

Chcem sa zvlášť poďakovať tým kňazom, ktorí pôsobia v našich maličkých farnostiach a pri malom počte veriacich, často za minimálnu mzdu. O to väčšia je ich zásluha pred Pánom Bohom. Gréckokatolícka cirkev chce slúžiť aj malej hŕstke veriacich na odľahlých farnostiach, lebo nám ide o spásu každého veriaceho. Veriaci si túto vašu službu, drahí naši kňazi, vysoko cenia a modlia sa za Vás.

Nový zákon o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností Gréckokatolícku cirkev znevýhodní, keďže sme menšinou, preto všetci povzbuďme svojich veriacich, aby sa o rok pri sčítaní obyvateľov prihlásili k svojej viere a Cirkvi. Ja zo svojej strany iste urobím všetko preto, aby som sa postaral o spravodlivé materiálne zabezpečenie našich kňazov. Tak ako slabším farnostiam už roky pomáhame svojpomocným fondom, budeme v tom nielen pokračovať, ale aj hľadať iné účinné formy pomoci.

Nový rok 2020 bude pre každého z nás iste náročný. Ale nezabúdajme, že životom nekráčame sami, ale vždy nás sprevádza láska nebeského Otca a ochrana Presvätej Bohorodičky. Chcem Vám pripomenúť, že tohto roka oslávime 350. výročie slzenia klokočovskej ikony, ktorej ďakujeme za ochranu a posilnenie viery gréckokatolíkov nielen počas tureckých vpádov na naše územia, ale aj za posilnenie viery nás všetkých v dnešných časoch, ktoré sú tiež búrlivé, hoci inak než pred 350 rokmi.

Drahí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, milí rehoľníci, drahí naši veriaci, zverujem Vás všetkých pod ochranu Presvätej Bohorodičky, klokočovskej Panny Márie a zo srdca Vám udeľujem archijerejské požehnanie.
 
Váš arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ
 
Pastiersky list na stiahnutie je v prílohe tu
Zdroj: ISPA

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε