www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?spravy&id=270
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Spravodajstvo > Správy

Dnes je: 3. júl 2022     Meniny oslavuje: Miloslav

Zoεpédia - náhodný výber: Dcéry kresťanskej lá..., Boh - je nepochopite..., Trioď.     pohľadnice

06.01.2003 | Čítanosť(4422)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Noví biskupi aj zo Slovenska

Noví biskupi aj zo Slovenska

V pondelok 6. januára 2003 o 9.00 hodine v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne udelil pápež Ján Pavol II. biskupskú vysviacku 12 kňazom. Noví biskupi budú pôsobiť predovšetkým vo vatikánskej diplomacii, v štruktúrach Rímskej kúrie a ako diecézni biskupi. Biskupskú vysviacku z rúk Svätého Otca prijali aj dvaja Slováci - Mons. Ján Babjak SJ a Mons. Milan Šášik CM. Vysviacku nových biskupov koná Svätý Otec na sviatok Zjavenia Pána už niekoľko rokov. Zo Slovenska sa na vysviacke nových biskupov zúčastnili Mons. František Tondra, predseda Konferencie biskupov Slovenska a spišský diecézny biskup, Mons. Ján Sokol, bratislavsko-trnavský arcibiskup Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup, Mons. Tomáš Galis, banskobystrický pomocný biskup, Mons. Bernard Bober, košický pomocný biskup, Mons. Ján Hirka, doterajší prešovský biskup a Mons. Milan Chautur, košický apoštolský exarcha.

Za prešovského biskupa katolíkov byzantského obradu vymenoval pápež Ján Pavol II. pátra Jána Babjaka SJ, člena Spoločnosti Ježišovej a riaditeľa Centra Spirituality Východ - Západ P. Michala Lacka, SJ v Košiciach v stredu 11. decembra 2002. Intronizácia nového biskupa Prešovskej eparchie sa uskutoční v sobotu 18. januára 2003 o 10.00 hodine v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Ako eparcha Prešovskej eparchie nastúpi na miesto 79-ročného Mons. Jána Hirku, ktorý ju spravoval od roku 1968 vo funkcii prešovského ordinára a apoštolského administrátora gréckokatolíckej Cirkvi v ČSSR a od roku 1989 ako diecézny biskup.

Mons. Milana Šášika, ktorý bol doteraz farárom v Perečine v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, menoval pápež Ján Pavol II. za apoštolského administrátora ad nutum Sancte Sedis (do rozhodnutia Svätého Stolca) Mukačevskej eparchie byzantského obradu na Ukrajine v utorok 12. novembra 2002.

Homília Jána Pavla II. na Sviatok zjavenia Pána pri vysviacke biskupov

Vstaň, zažiar Jeruzalem (Iz 60, 1)

Prorok Izaiáš sa takto obracia na mesto Jeruzalem. Vyzýva ho, aby sa nechalo ožiariť svojim Pánom, nekonečným svetlom, ktoré dáva zažiariť svojej sláve nad Jeruzalemom. Boží ľud je povolaný, aby sa on sám stal svetlom, ktoré by usmerňovalo cestu národov, nad ktorými ešte visia „temnoty“ a „hmly“ (Iz 60, 2). Tento prorokov výrok zaznieva v plnom význame v dnešnú slávnosť Zjavenia Pána. Králi, ktorí prišli z Východu do Jeruzalema, sa nechali viesť hviezdou na nebi (porov. Mt 2, 1-2) a predstavujú prvotiny národov priťahovaných Kristovým svetlom. Oni v Ježišovi spoznávajú Mesiáša, a už v predstihu dokazujú, že sa uskutočňuje „tajomstvo“ o ktorom hovorí svätý Pavol v druhom liste: že aj pohania sú povolaní, aby sa stali „účastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium“ (Ef 3, 6). Z tohto tajomstva, najmilší bratia, vyvolení na episkopát, sa dnes stávate služobníkmi v plnom zmysle slova, tým že prijmete sviatosť, ktorá z vás učiní nástupcov apoštolov. Vaše mená a vaše tváre hovoria o všeobecnej Cirkvi, o jej katolicite, ako hovoria Otcovia. Pochádzate z rôznych krajín a kontinentov a do rôznych krajín ste teraz znova určení. Viera v Krista, svetlo sveta, viedla vaše kroky už od mladosti až po obetu vás samých v kňazskom zasvätení. Pánovi ste nedarovali zlato, kadidlo a myrhu, ale celý svoj život. Teraz Vás Kristus žiada, aby ste obnovili toto sebadarovanie, aby ste v Cirkvi prijali biskupskú službu. Tak ako to učinil jedného dňa s Dvanástimi, pozýva každého z vás, aby ste naplno zdieľali jeho život a jeho poslanie. (porov. Mk 3, 13-15). Prijmite plnosť daru. Zároveň sa však od vás žiada aj plnosť vašej angažovanosti. Srdečne vás pozdravujem a v duchu objímam každého z vás. Pozdravujem vás, drahí Mons. Paul Tschang in-nam, Mon. Celestino Migliore, Mons. Pierre Nguyen Van Tot, Mons. Pedro López Quintana, ktorí budete mojimi predstaviteľmi v krajinách Ázie, Afriky a pri Organizácii Spojených národov. Ďakujem vám za cennú službu, ktorú ste doteraz preukazovali Svätej Stolici a prajem vám, aby vaša pastora čná služba prispela k tomu, aby medzi národmi zažiarilo Kristovo svetlo. Rešpektujúc inštitúcie a kultúry, vyzývajte národy, ku ktorým ste poslaní, aby sa otvorili evanjeliu. Iba Kristus môže zaručiť hlbokú obnovu svedomí a národov. Pozdravujem vás, drahí Mons. Angelo Amato a Mons. Brial Farrell, ktorým som zveril úrady v Rímskej kúrii, sekretára Kongregácie pre náuku viery a sekretára Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Vernosť katolíckej tradícii a úsilie o ekumenický dialóg - nech sa na týchto koľajniciach s istotou rozvíja vaša služba.

A pozdravujem aj vás, drahí Mons. Calogero La Piana, biskup Mazara del Vallo (Taliansko), Mons. René-Marie Ehuzu, biskup Abimey (Benin); Mons. Ján Babjak, biskup prešovskej eparchie (Slovensko); Mons. Andraos Abouna, pomocný biskup chaldejskej Babilonie (Irak); Mons. Milan Šásik, apoštolský administrátor „ad nutum Sanctae Sedis“ mukačevskej eparchie (Ukrajina); Mons. Giuseppe Nazzaro, apoštolský vikár latinských alepov v Sýrii. Nech milované cirkevné spoločenstvá, ktoré vás prijmú, a ktoré s láskou pozdravujem, nájdu vo vás starostlivých a veľkodušných pastierov. Podľa príkladu a s pomocou Dobrého Pastiera, veďte vždy svojich veriacich na pastviny večného života.

Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať (Jn 13, 35).

Drahí a ctení pastieri, božský Majster od vás žiada, aby ste žili lásku a vydávali o nej svedectvo. Práve ohlasovanie spásonosnej Božej lásky je syntézou toho poslania, ktoré vám dnes na slávnosť zjavenia Pána Cirkev zveruje. Dajte zažiariť kráse evanjelia, kompendiu Božej lásky pred očami stáda, ktoré je vám zverené. Ponúknite celému kresťanskému ľudu jasné svedectvo svätosti. Buďte vždy epifaniou, zjavením Krista a jeho milosrdnej lásky a nech vám nič nebráni priviesť k naplneniu toto poslanie. Najsvätejšia Panna Mária, učiteľka dokonalého pripodobenia sa svojmu božskému Synovi, nech vás podporuje a chráni v rozličných úlohách, ktoré ste povolaní vykonávať.

Ako nás povzbudzuje apoštol Pavol, usilujte sa, aby ste vyžarovali „ako v zrkadle Pánovu slávu“, a budete premenení na taký istý, čoraz slávnejší obraz (porov. 2 Kor 3, 18). Nech sa to uskutoční v každom z vás, na Božiu slávu a pre dobro duší. Pochválený buď Ježiš Kristus.

Zdroj: -zo- / TK KBS

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε