www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?spravy&id=275
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Spravodajstvo > Správy

Dnes je: 13. august 2022     Meniny oslavuje: Ľubomír

Zoεpédia - náhodný výber: Eparchia, Filipovka, Čaša.     pohľadnice

19.01.2003 | Čítanosť(4846)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Historická slávnosť intronizácie nového biskupa v Prešove

Historická slávnosť intronizácie nového biskupa v Prešove

Slávnosť intronizácie nového sídelného biskupa J. E. Mons. ThDr. Jána Babjaka SJ sa uskutočnila v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove v sobotu 18. 1. 2003 o 10.00. Intronizácie je obrad kánonického prevzatia biskupstva novým eparchom. Na slávnosti sa zúčastnili slovenskí biskupi, Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec, nitriansky biskup, Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup, Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický biskup, Vladyka Milan Chautur CSsR, košický apoštolský exarcha, pomocní biskupi jednotlivých diecéz, vyslanec generálneho predstaveného rádu Spoločnosti Ježišovej z Ríma, biskupi z okolitých štátov ako aj z USA a ďalší predstavitelia duchovenstva. Takisto sa tejto slávnosti zúčastnil veľký počet kňazov oboch katolíckych obradov. Na obrade bol prítomný za vládu Ján Fígeľ, hlavný vyjednávač Slovenskej republiky pri Európskej únii a ďalší predstavitelia štátnej správy a územnej samosprávy.

Celý obrad intronizácie vykonal Vyslanec Svätej Stolice v Slovenskej republike, apoštolský nuncius, arcibiskup Mons. Henryk Józef Nowacki, ktorý prečítal menovaciu bulu Sv. Otca Jána Pavla II. a odovzdal spravovanie Prešovského biskupstva novému sídelnemu biskupovi Mons. Jánovi Babjakovi.

Slávnosť sa začala liturgickým o 9.45, ktorý sa pohol z priestovor Teologickej fakulty do Katedrály sv. Jána Krstiteľa. V chráme potom začal samotný obrad uvedenia do úradu tým, že bola prečítaná menovacia bula najprv po latinsky potom v slovenskom jazyku. Po prečítaní buly nasledovali predpísané formulácie obradu intronizácie, zaznela pápežská hymna a pieseň "Mnoho rokov" novému biskupovi a po nich nasledovalo obliekanie eparchu Jána Babjaka do bohoslužobných rúch.

Hneď nato sa začala samotná archijerejská sv. liturgia so všetkými obradmi, ktoré prináležia na byzantskej sv. liturgii iba biskupovi. Vo svojom prvom príhovore nový biskup naznačil v hlavných bodoch to, čo by chcel počas svojej biskupskej služby ako pastier a učiteľ tejto miestnej cirkvi konať pre blaho jemu zvereného ľudu. Vychádzal pritom zo svojho biskupského hesla "Vy ste chrám živého Boha". Ako vyplynulo z jeho príhovoru, najpodstatnejším je to, aby každý kňaz i veriaci bol chrámom živého Boha, teda aby sa nanovo položil dôraz na duchovný život, modlitbu, hlboké prežívanie tajomstiev a časté prijímanie sviatostí, pretože to je najpodstatnejším v živote veriaceho, ktorý chce kráčať a raz aj dosiahnuť večnú blaženosť. Zároveň vyjadril svoju túžbu stať sa pre pre svojich kňazov i všetkých sebe zverených nielen biskupom, ale predovšetkým otcom a priateľom, s tým že pre všetkých bude mať vždy otvorené nielen dvere svojej rezidencie, ale aj dvere svojho srdca. Poprosil veriacich, aby pamätali na neho i na všetkých, ktorí pomáhajú viesť Boží ľud na ceste do večnosti vo svojich každodenných modlitbách a zdôraznil aj svoju každodennú modlitbu za nich. Po skončení slávnostnej sv. liturgie, nasledoval príhovor apoštolského nuncia na Slovensku v ktorom odovzdal prítomným pozdravy sv. Otca Jána Pavla II. V tomto príhovore oslovil okrem novouvedeného biskupa Mons. Jána Babjaka aj jeho predchodcu na prešovskom biskupskom stolci Mons. Jána Hirku, ktorému poďakoval za celú jeho službu i utrpenie, ktoré podstúpil pri spravovaní Prešovského biskupstva. Z jeho príhovoru vyberáme: " Pred chvíľou sme boli svedkami slávnostného úkonu kánonického prevzatia Prešovskej eparchie J. E. biskupom Jánom Babjakom, ktorého konsekroval osobne pápež Ján Pavol II. Je to znamenie osobitného spojenia pápeža s cirkvou, ktorá je cirkou mučeníkov a hrdinských svedkov viery. Čas utrpenia však bol aj časom vydávania svedectva, čas vernosti a nádeje, čas novej, tajomnej sejby. Buďte hrdí na túto svoju tradíciu, uchovajte si jednotu medzi sebou a chránte sa pred rozdelkením." V oslovení doterajšieho biskupa Mons. Jána Hirku sa hovorí: " Drahý brat biskup Ján, ty si viac ako tridsať rokov stál na čele gréckokatolíckej cirkvi v Prešove. Viedol si Boží ľud v dobe útlaku a temnoty. Máš podiel na utrpení tejto cirkvi a nie je ti cudzia horkosť ponižovania a nespravodlivosti. V pastierskej službe aj v osobnom živote si jasne ukazoval svoje presvedčenie, že nijaká moc nemôže zničiť Kristovu Cirkev. Ako apoštolský nucius na Slovensku ďakujem ti za obetavú službu a svedectvo, ktoré si celým svojím životom a svojou kňazskou a biskuposkou službou dával Božiemu ľudu Prešovskej eparchie. Boh nech ťa obdaruje zdravím a pkkojom srdca a nech ti uščedrí dlhé roky." K novému biskupovi sa prihovoril: "Drahý brat biskup Ján, Mocou sviatostnej konsekrácie si sa stal pravým nástupcom apoštolov a členom biskupského kolégia. Bola ti zverená povinnosť učiť, posväcovať a riadiť partikulárnu cirkev, slovom i príkladom máš ľuďom zvestovať Kristovo evanjelium. Preberáš dnes dedičstvo vskutku vznešené, posvätné a plodné. Vykroč s vierou do budúcnosti, neľakaj sa, lebo ťa bude sprevádzať modlitba nielen gréckokatolíckej cirkvi, ale aj modlitba celej katolíckej cirkvi. Bude ťa doprevádzať príhovor blahoslaveného biskupa Pavla Gojdiča. Ži, pracuj a vždy slúž tejto cirkvi s plným vedomím toho, že všetky dobrá a všetky dary pochádzajú zhora. Prijmi teda svoje poslanie, svoj úrad v duchu úplnej závislosti od Boha a v zjednotení s ním". Po jeho príhovore nasledovali príhovory jednotlivých biskupov, ktorý odovzdali novému biskupovi svoje pozdravy a popriali mu veľa síl, Božích milostí, trpezliovosti a zdravia pre jeho tak zodpovednú službu.

Po skončení nasledovalo slávnosté "Mnoho rokov" pre všetkých prítomných a po ňom sa pohol liturgický sprievod naspäť do priestorov Teologickej fakulty. Celý obrad intronizácie a slávnostnú archijerejskú liturgiu doprevádzal svojim spevom bohoslovecký Zbor sv. Romana Sladkopevca z prešovského kňazského seminára.

Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval pre Prešovskú eparchiu sídelného biskupa Mons. Jána Babjaka SJ doterajšieho riaditeľa Centra spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach dňa 11. decembra 2002 Biskupskú konsekráciu prijal z rúk Svätého Otca Jána Pavla II. na sviatok Zjavenia Pána 6. januára 2003 o 9.00 hod. v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne.

Páter Ján Babjak sa narodil 28. októbra 1953 v Hažíne nad Cirochou v Prešovskej diecéze a po rokoch prípravy na kňazstvo v bratislavskom seminári bol vysvätený za kňaza 11. júna 1978 v Prešove.

Svoju pastoračnú službu vykonával ako kaplán v Prešove od roku 1978 do roku 1983. V auguste 1983 začal pôsobiť ako správca farnosti Ľubica pri Kežmarku. 18. júna 1987 tajne vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Od roku 1989 do roku 1990 vykonával funkciu prefekta v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. V roku 1990 sa stal farárom gréckokatolíckej farnosti v Bratislave, kde pôsobil jeden rok. V rokoch 1991 až 1993 študoval na Pápežskom orientálnom inštitúte v Ríme, kde získal licenciát zo spirituality. Po návrate na Slovensko v rokoch 1993 a 1994 bol zodpovedný za exercičný dom Spoločnosti Ježišovej sv. Ignáca v Prešove. V roku 1994 sa opäť vrátil do Ríma, kde pracoval v slovenskom oddelení Vatikánskeho rozhlasu a popritom pokračoval v štúdiu spirituality, z ktorej v roku 1996 v Pápežskom orientálnom inštitúte obhájil doktorandskú prácu na tému: „P. Michal Lacko – učiteľ a formátor gréckokatolíkov“.

Od roku 1996 až doteraz zastával úrad riaditeľa diela pátrov Spoločnosti Ježišovej s názvom „Centrum Spirituality Východ-Západ P. Michala Lacka, S.J.“ Zároveň prednášal východnú spiritualitu na teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Ako eparcha prešovskej eparchie nastúpi na miesto Mons. Jána Hirku, ktorý spravoval v úlohe prešovského ordinára a apoštolského administrátora gréckokatolíckej Cirkvi v ČSSR od roku 1968. Za sídelného biskupa ho menoval Ján Pavol II. roku 1989.

Nový biskup Prešovskej eparchie, Mons. Ján Babjak SJ. Ján Babjak si zvolil biskupské heslo: „Vy ste chrám živého Boha“. Biskupský erb Mons. Babjaka tvoria štyri časti – dve znázorňujú Baziliku sv. Petra vo Vatikáne – miesto jeho biskupskej vysviacky a bielu holubicu – symbol Ducha Svätého, ďalšie dve časti tvorí erb Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove. Spojenie chrámu a holubice symbolizuje chrám Ducha svätého, ktorý je v každom človeku.

Zdroj: ISPB

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε