www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?spravy&id=525
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Spravodajstvo > Správy

Dnes je: 11. august 2022     Meniny oslavuje: Zuzana

Zoεpédia - náhodný výber: Panagia, Boh - je jednoduchý, Apoštolár.     pohľadnice

07.02.2005 | Čítanosť(5490)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

ORBIS COMMUNICATIONIS SOCIALIS 2004

ORBIS COMMUNICATIONIS SOCIALIS 2004

Cirkev si je vedomá svojej povinnosti hlásať spásu všetkým ľuďom a vie, že evanjeliové posolstvo nie je vyhradené len malej skupine privilegovaných či vyvolených osôb, ale že je určené všetkým. Ako Kristus aj Cirkev cíti úzkosť nad blúdiacimi a vyčerpanými zástupmi, ktoré sa podobajú ovciam bez pastiera, a tiež často opakuje jeho slová: "ľúto mi je zástupu". Tieto a im podobné myšlienky rezonujú aj v posledných dňoch, keď integračné aktivity postkomunistických krajín strednej Európy sa dostávajú do plného prúdu. Vážnu úlohu v procese zjednocovania sa európskych kultúr zohrávajú prostriedky masovej komunikácie. A práve ich dôležitosti a nezastupiteľnosti v európskom priestore sa venovala Medzinárodná vedecká konferencia „Význam spoločenskej komunikácie v zjednocujúcej sa Európe“, ktorá sa konala na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, pod záštitou prešovského eparchu Mons. ThDr. Jána Babjaka SJ a odborného garanta Prof. dr. hab. Tadeusza Zasępu. Ovocím tejto konferencie je už v poradí tretie číslo medzinárodnej teologickej revue o otázkach spoločenských komunikačných prostriedkov Orbis communicationis socialis 2004, ktorá vyšla v týchto dňoch na svetlo sveta. Katedra kresťanskej edukácie GBF PU v Prešove organizuje od roku 2001 aktivity týkajúce sa aj spoločenských komunikačných prostriedkov a ich angažovania sa v Cirkvi. Vyššie spomenutý zborník príspevkov je výsledkom aktívnej spolupráce Katedry kresťanskej edukácie a ďalších vzdelávacích inštitúcií na Slovensku i v zahraničí. Hlavná redakcia sídli na GBF PU v Prešove a ďalšie spolupracujúce pracoviská sú: Lubelska Szkoła Wyźsza im Króla Władysława Jagielły, Katolícka univerzita v Ružomberku – Pedagogická fakulta, Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wydział Teologii, Katolícka univerzita v Ružomberku – Teologická fakulta v Košiciach, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Teologická fakulta. Podľa slov zodpovedného redaktora doc. ThDr. PaedDr. Mareka Pribulu, PhD. sú každoročne k spolupráci v oblasti náboženskej masmediológie pozývaní ďalší odborníci. Nebolo tomu inak ani pri príprave posledného čísla medzinárodnej teologickej revue, keď k spolupráci bola pozvaná Karlova univerzita v Prahe – Katolícka teologická fakulta. Spoluprácu nám potvrdil aj prodekan pre vzdelávanie tejto fakulty dr. Vojtěch Eliáš.

Obsahom zborníka sú príspevky známych i menej známych odborníkov pracujúcich v oblasti spoločenských komunikačných prostriedkov Dočítate sa tu o mediálnom pôsobení blahoslaveného biskupa–mučeníka Mons. Vasiľa Hopka ako ho predstavuje prorektor PU v Prešove doc. ThDr. Peter Šturák, PhD. Ďalší PaedDr. Ing. Gabriela Paľu príspevok poukazuje na možnosti použitia informačných technológií v cirkevných inštitúciách a ich morálne a etické dilemy. Článok doc. ThDr. PaedDr. Mareka Pribulu, PhD. pojednáva o výchove v prostriedkoch spoločenskej komunikácie. Príspevok PaedDr. ThDr. Andreja Slodičku, PhD. prináša náhľad na obranu kresťanstva v masmédiách. Problémami Európskej kultúry sa v svojom príspevku zaoberá prof. dr. hab. Tadeusz Zasępa. O cirkevných mediálnych inštitúciách v zjednocujúcej sa Európe a problémoch globalizácie v aktivitách Centra L. J. Lebreta píše vo svojich príspevkoch dr. hab. Karol Kłauza. Pohľad na generáciu mladých Európanov ako internetovej society prináša doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD. O budúcnosti Európy založenej na novej evanjelizácii píše ThDr. Ľubomír Petrík, PhD. Mediálno-prorocké pôsobenie Jána Pavla II. v prospech jednoty Európy predstavuje vo svojom článku ThDr. Slavko Ganaj, PhD. O tom, aký význam majú jazyk, komunikácia a informácia píše doc. PhDr. Michal Varchola, CSc. V poslednom príspevku opisuje fenomén biblických frazém PhDr. Martina Ferencová.

V budúcnosti sa Katedra kresťanskej edukácie GBF PU v Prešove chce okrem iného aj naďalej angažovať v oblasti prostriedkov spoločenskej komunikácie a ich zhodnocovaní ich pozitívneho vplyvu na zdravý morálny vývoj v integrujúcom sa európskom priestore. Dôkazom toho je aj mediálny projekt, ktorý chcú na katedre začať realizovať už tento rok. Dvojročný projekt pod názvom „Komparácia programov mediálnej edukácie v školskej katechéze vo vybraných krajinách, ako rozhodujúci predpoklad pre tvorbu obsahu mediálnej problematiky v náboženskej výchove“ si kladie za cieľ taxatívne stanoviť požiadavky Katolíckej cirkvi na mediálnu výchovu na základe učenia Magistéria a zistiť súčasnú pozíciu mediálnej výchovy v školskej katechéze a jej kvalitu a porovnať ich so zahraničím. Tento projekt bude taktiež aj naďalej rozvíjať spoluprácu s inými vzdelávacími inštitúciami na Slovensku i v zahraničí.

Zborník Orbis communicationis socialis 2004 si môžete objednať adrese fakulty.

Zdroj: Gabriel Paľa

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε