www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?spravy&id=658
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Spravodajstvo > Správy

Dnes je: 7. december 2023     Meniny oslavuje: Ambróz

Zoεpédia - náhodný výber: Exegéza, Mitra, Krstiteľnica.     pohľadnice

26.06.2003 | Čítanosť(6803)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Slávnosť prenesenia pozostatkov blahoslaveného biskupa-mučeníka Teodora Romžu v Sobranciach a v Užhorode

Slávnosť prenesenia pozostatkov blahoslaveného biskupa-mučeníka Teodora Romžu v Sobranciach a v Užhorode

Sobrance:

V dňoch 26. – 27. júna 2003 prežívala farnosť Sobrance veľký sviatok. Chrám svätých Sedmopočetníkov v Sobranciach sa stal miestom zastavenia a prebývania pozostatkov blahoslaveného biskupa-mučeníka Teodora Romžu, biskupa Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie so sídlom v Užhorode.

Toto podujatie bolo súčasťou veľkej slávnosti, ktorá začínala v Budapešti, pokračovala cez Mariapócz do Sobraniec a vyvrcholila 28. júna 2003 v Užhorode slávnostnou  archijerejskou liturgiou, ktorej predsedal pápežský legát Svätého Otca Jána Pavla II. J. E. kardinál Etchegaray Roger.


Slávnosť v Sobranciach začala veľkou večierňou o 18.00 hod. Po nej o 19.00 hod. nasledovala slávnostná archijerejská liturgia, ktorej predsedal hosť - Mons. Milan Šášik, apoštolský administrátor gréckokatolíckej mukačevskej eparchie, spolu  s ním  slávili Mons. Juraj Džudžar, pomocný biskup mukačevskej eparchie a Mons. Milan Chautur, CSsR, košický apoštolský exarcha a za prešovskú eparchiu bol prítomný protosynkel o. Vladimír Skyba. Významnými hosťami boli o. János Szöke, postulátor a o. Lászlo Puskas, promotor procesu blahorečenia, obaja z Maďarska.

Účasť skoro 90 kňazov obidvoch obradov a biskupstiev, bohoslovecký zbor, zbor z Koromle, mládež zo Sobraniec, rehoľné sestry a vyše tisíc veriacich zo Sobraniec ale i pútnikov vytvorili skutočne slávnostnú atmosféru. 

Liturgiu doprevádzal svojím spevom zbor bohoslovcov. Homíliu predniesol vladyka Milan Chautur, CSsR. V nej pripomenul, že aj dnešná doba potrebuje kresťanov, ktorí vydávajú svedectvo nie mučeníckou smrťou, ale vernosťou kresťanským princípom a postojom vo svojom živote.

Po svätej liturgii sa zhromaždenie pápežskou hymnou zjednotilo so Svätým Otcom a po nej krátkym príhovorom vladyka Milan Šášik odovzdal relikvie blahoslaveného biskupa-mučeníka  Teodora Romžu – časť z lebky,  pre sobranecký chrám, ktoré sú uložené v prestole chrámu.

Po skončení sv. liturgie program slávnosti pokračoval svedectvom otca Masleja z Košíc, jediného žijúceho priameho svedka a trpiteľa útoku na biskupa-mučeníka Romžu. Vo svojom príhovore živo priblížil udalosti bezprostredného útoku na biskupský kočiar. Bol to zázrak, ako on hovoril, že z toho vyviazli živí. Pomohla tomu aj skutočnosť, ako sa neskôr ukázalo, že pri náraze auta na kočiar sa z kolesa kočiara odlomil kus železa, ktorý prerazil chladič a poškodil ventilátor, takže auto zostalo stáť a útočníci ho nevedeli znova naštartovať a dokončiť útok na kočiar. Preto sa pokúsili tyčami usmrtiť biskupa, ale nevedeli v tom zmätku, kde sa pod troskami koča presne nachádza. Preto ich útok bol bezcieľny a minul sa účinkom. Dopomohla k tomu aj skutočnosť, že na ceste sa objavilo poštové auto. útočníci všetko nechali a nastúpili do pripraveného osobného auta, ktoré ich sprevádzalo a ušli z miesta činu. Doráňaného biskupa, aj ostatných z doprovodu, poštové auto previezlo do nemocnice v Mukačeve. Tam však bol útok dokonaný tak, že biskupa Teodora Romžu otrávili.

Po príhovore o.  Masleja sa ujal slova o. Lászlo Puskas, promotor procesu blahorečenia, ktorý priblížil spôsob, akým  našli hrob biskupa Romžu v krypte katedrály. Pri vstupe do nej bolo vidieť kosti z mnohých hrobov pohádzané na hromade v strede krypty. Tabule jednotlivých hrobov boli porozbíjané, iba k hrobu biskupa Bačinského sa vandali nedostali – doska jeho hrobu bola bronzová.

Hrob biskupa Romžu nebol označený, pôsobil ako prázdny, lebo jeho náhrobná doska nebola označená nápisom (pohreb prebehol vo veľmi rušnej a napätej atmosfére). Bola však prasknutá, čo umožnilo aké - také vetranie, takže telesné pozostatky biskupa Romžu sa vo vlhkom prostredí zachovali lepšie ako ostatné. Keďže hrob sa javil ako prázdny, unikol pozornosti vandalom. V tomto hrobe sa našla rakva s pozostatkami. Odev charakterizoval biskupa:  solideo (malá čiapočka, akú nosia biskupi),  ktoré sa našlo pri lebke, biskupský odev, aký si pamätajú pamätníci, že ho nosil on (typické výšivky), tiež blombovaný zub a krížik z ruženca, na ktorom sa vždy modlieval. Všetko toto boli dôkazy, že v tomto hrobe sa nachádzali skutočné a pravé pozostatky biskupa Romžu.

Na záver sa prihovoril vladyka Milan Šášik. Pripomenul, že antropologický výskum, ktorý robili v Budapešti, potvrdil tieto predchádzajúce indície, že ide o pozostatky biskupa Romžu. V kostiach bola preukázaná prítomnosť arzénu, čo nasvedčuje tomu, že bol otrávený. 


Potom už program v Sobraneckom chráme pokračoval pobožnosťami. Najprv o 22.30 hod.  bol sv. ruženec svetla, ktorý viedli otcovia redemtoristi, Akatist k blahoslavenému biskupovi Teodorovi, ktorý spieval zbor bohoslovcov a nočný modlitbový program ukončil o biskup Milan Chautur, CSsR, eucharistickou pobožnosťou s požehnaním so sviatosťou o 23.30 hod. Chrám bol otvorený celú noc, pretože niekoľko pútnikov zostalo cez noc v chráme v modlitbách, pri pozostatkoch blahoslaveného biskupa-mučeníka až do ranného programu. Ten začal o 7.00 hod. Molebenom k blahoslavenému biskupovi-mučeníkovi Teodorovi. Potom sprievodom za účasti vladyku Milana Chautura, CSsR, kňazov, bohoslovcov a veriacich, sme odniesli sväté ostatky na hranicu mesta, odkiaľ boli prevezené na hraničný prechod vo Vyšnom Nemeckom. Z druhej strany hranice už netrpezlivo čakalo okolo 200 kňazov, spolu so svojím biskupom a pomocným biskupom i množstvom ľudí, aby sväté pozostatky blahoslaveného biskupa-mučeníka boli veľkolepým sprievodom mestom Užhorod prenesené až do seminára, kde pokračovala slávnosť prenesenia ostatkov archijerejskou svätou liturgiou a modlitbami až do soboty rána, podobne ako u nás, no zaiste s ešte väčšou radosťou, oduševnením a oslavou, veď sa biskup-mučeník Teodor „vrátil domov“.

Veríme, že udalosť prenesenia ostatkov blahoslaveného biskupa Romžu natrvalo zasiahla do života našej farnosti. Zaiste  priniesla bohaté duchovné dary a milosti.

Prítomnosť ostatkov svätého, žijúceho len nedávno medzi nami, so sprievodným slovom jeho súčasníkov, priblížila ideál svätosti veľmi konkrétne všetkým účastníkom tejto slávnosti. Slová oboch biskupov, ale aj hostí nadchli a pohli naším vnútrom. Touto oslavou sa nechceli vyvolávať a jatriť staré rany, ani pokorovať nepriateľov cirkvi, je však potrebné, aby sa očisťovala pamäť národa aj takýmto spôsobom. Je dôležité nezabudnúť a zároveň vzdať úctu verným vyznávačom Krista. Oni nesmú upadnúť do zabudnutia. Prítomnosť relikvií dáva sobraneckému chrámu pútnický charakter. Ľudia tu môžu prichádzať a v modlitbách spočinúť v rozhovore a prosbách k blahoslavenému biskupovi-mučeníkovi Teodorovi za sprostredkovanie milostí a duchovných darov potrebných k spáse.

Zároveň to však zaväzuje farnosť Sobrance stať sa prameňom šírenia úcty k tomuto svätému biskupovi, ako aj jeho duchovných odkazov.

Užhorod:


Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi!“ (Lk 6, 22-23).

Celá Mukačevská eparchia prežívala v dňoch 27.–28.6.2003 mimoriadnu radostnú udalosť. Ráno už od 9.00 hod. miestneho času bola na slovensko-ukrajinských hraniciach v  Užhorode neobyčajná atmosféra. Množstvo ľudí, duchovenstva, seminaristov, rehoľníkov a rehoľníc domácich a zahraničných hostí, prichádzalo v procesiách, aby vzdali úctu blahoslavenému mučeníkovi Teodorovi Romžovi, ktorého telesné ostatky z Budapešti cez Slovensko sa vrátili späť do vlasti, kde žil pracoval a položil svoj život za vernosť katolíckej Cirkvi a Svätému Otcovi.

V doprovode vladyku Mukačevskej eparchie Milana Šášika, pomocného vladyku Juraja Džudžara a vladyku košického exarchátu Milana Chautura, CSsR, a všetkých prítomných, boli prenesené ostatky blahoslaveného biskupa mučeníka Teodora Romžu ulicami Užhorodu do krásne a dôstojne pripraveného priestoru na nádvorí kňazského seminára.

Až do 8.00 hod. nasledujúceho dňa sa tam slúžila sv. liturgia, večiereň, utiereň a iné pobožnosti, ktoré viedli seminaristi, rehoľníci a jednotlivé dekanáty. Potom telesné ostatky uložené v sklenej truhle, boli prenesené na územie užhorodského zámku, kde 24.4.1946 bola podpísaná Užhorodská únia. Na slávnostnej sv. liturgii, ktorá začala o 11.00 hod. predsedal špeciálny vyslanec pápeža Jána Pavla II. Kardinál Roger Echegaray, Mons. Lukian Lamža, predstaviteľ Kongregácie východných cirkví, arcibiskup Mikuláš Eterovič, apoštolský nuncius na Ukrajine, vladyka mukačevský Milan Šášik, pomocný vladyka Juraj Džudžar a ďalší domáci a emeritní biskupi, aj západného obradu, biskupi z Maďarska, Slovenska, Poľska, USA, veľkého počtu kňazov aj západného obradu, seminaristov, rehoľníkov, rehoľníc a veriacich.

Po skončení sv. liturgie boli ostatky blahoslaveného biskupa Teodora Romžu uložené v bočnej kaplnke Katedrálneho chrámu v Užhorode.

Máme nádej, že prítomnosť telesných ostatkov blahoslaveného biskupa mučeníka Teodora prinesie bohaté duchovné plody nielen veriacim Mukačevskej eparchie, ale všetkým tým, ktorí budú prosiť o jeho príhovor.

Svjaščennomučeniče Teodore, modli sa za nás!


Spracovala sr. Teodózia Virová, OSBM

o. ThLic. Jozef Kellö,  farár Sobrance

Zdroj: Slovo

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε