www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?spravy&id=889
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Spravodajstvo > Správy

Dnes je: 2. júl 2022     Meniny oslavuje: Berta

Zoεpédia - náhodný výber: Proskomídia - modlit..., Hypostasis, Dišpenz.     pohľadnice

07.05.2008 | Čítanosť(5523)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Profesor Zasępa sa stal čestným doktorom Prešovskej univerzity

Profesor Zasępa sa stal čestným doktorom Prešovskej univerzity

„Som si plne vedomý veľkosti tejto chvíle a zodpovednosti šíriť dobré meno Prešovskej univerzity. Dnešná udalosť opäť potvrdzuje veľkú štedrosť a otvorenosť Slovenska“, povedal prof. Tadeusz Zasępa 7. mája v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove po tom, čo mu bol rektorom Prešovskej univerzity v Prešove (PU) prof. René Matlovičom udelený titul doctor honoris causa. Udialo sa tak na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove rozšírenom o Vedeckú radu Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzit y (GTF PU) v Prešove. Ocenenie PU mu bolo udelené na návrh GTF PU v odbore Katolícka teológia za jeho zásluhy o rozvoj vedeckého poznávania kultúry a humanity, medzinárodnú spoluprácu a všestranné pozdvihnutie vzťahov medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou.

Po preštudovaní celého spisu pána profesora Zasępu som dospel k presvedčeniu, že v jeho osobe sa snúbia kvality odborníka s kvalitami hlboko ľudskými“, povedal rektor PU prof. Matlovič a pokračoval: „V tejto chvíli je skutočne potrebné vysloviť uznanie profesorovi Zasępovi za jeho angažovanosť a plodnú prácu v prospech našej spoločnosti, slovenskej akademickej komunity, v prospech našej alma mater a osobitne jej Gréckokatolíckej teologickej fakulty. Svojim prístupom, otvorenosťou, zapálením sa pre dobro oslovuje mnohých našich študentov a pedagógov“.

Dekan GTF PU prof. Peter Šturák v predstavení profesora zdôraznil, že „je málo ľudí, o ktorých môžeme povedať, že poznať ich, znamená obohatiť svoj život. Takouto osobnosťou je profesor Tadeuzs Zasępa. Zaujímavý, vzdelaný, duchovne hĺbavý poľský kňaz, blízky spolupracovník Božieho služobníka Jána Pavla II. Má mimoriadnu zásluhu na výchove mediálnych pracovníkov na Slovensku, ktorým pripomína dôležitosť rešpektovania dôstojnosti človeka, právo na slobodu slova, na presné, pravdivé a neskreslené informácie“.

Ocenený profesor predniesol prednášku na tému Médiá a kresťanské cirkvi v Európe vo vzťahu ku globalizácii a integrizmu, v ktorej urobil hlbokú sondu do vzťahov medzi globalizáciou a integrizmom. Poukázal na pôsobenie médií v týchto procesoch, ako aj na poslanie kresťanských cirkví. Položil otázku, či v perspektíve problémov a ohrození, ktoré prináša globalizácia a integrizmus, je rozšírenie ekonomickej sféry o sociálny rozmer dostatočným riešením. „Či na tomto má spočívať položenie nového základu pod stabilnú Európu? Či to nie je priúzke pochopenie európskeho fundamentu? Jestvujúca kríza totižto siaha ešte ďalej. Dotýka sa života skupín vo všeobecnosti, ako aj spôsobov jestvovania jednotlivých osôb v týchto skupinách; je taktiež spojená s otázkou zmyslu života.“ Práve tu vidí prof. Zasępa dôležitý priestor pre poslanie kresťanských cirkví, ktoré by sa nedalo realizovať bez transcendentného myslenia, vlastného cirkvám, ktoré vedie priamo k Bohu.

Myšlienku prednášky umocnila prítomnosť biskupov troch kresťanských cirkví, ktorí sídlia v Prešove – gréckokatolíckeho arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý je zároveň veľkým kancelárom GTF PU, pravoslávneho arcibiskupa Jána a evanjelického biskupa Slavomíra Sabola, ako aj prítomnosť spišského biskupa a predsedu KBS Mons. Františka Tondru, ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka a bratislavského eparchu Petra Rusnáka, ako aj ďalších vzácnych hostí z akademického a spoločenského života zo Slovenska a zahraničia.

Slávnosť pokračovala v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa ďakovnou archijersjskou svätou liturgiou, ktorej predsedal vladyka Ján Babjak SJ. V homílii okrem iného poukázal aj na skutočnosť, že sa dnes tešíme z dobra, ktoré vykonal Boží muž – profesor a kňaz Tadeusz Zasępa. „Bohu vďaka, nech je sväté Božie meno oslávené aj týmto vyznamenaním dobrého a obetavého človeka, horlivého profesora a človeka so srdcom plným lásky k ľuďom. Keď chceme vylepšovať život človeka a skvalitňovať jeho skutky, máme si často, až veľmi často všímať dobrých ľudí a vyzdvihovať ich príkladný život.“

 

Krátke predstavenie čestného doktora PU prof. Tadeusza Zasępu

 

Prof. Zasępa sa narodil 23. apríla 1946 v Poľsku. Po kňazskej vysviacke pôsobil v riadnej, ale aj v špeciálnej pastorácii, keď sa venoval nepočujúcim. Po štúdiách v Krakove a v Lubline absolvoval študijné stáže vo Washingtone, v Ženeve a v Miláne. Je profesorom na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Lubline, kde je vedúcim Katedry súčasných foriem šírenia viery. V roku 1998 založil v Lubline Vysokú školu kráľa Vladislava Jagielonského a stal sa jej prvým rektorom. V roku 1995 sa stal členom skupiny profesorov z Katolíckej univerzity v Lubline, ktorí na základe prosby pápeža Jána Pavla II. začali na Slovensku pomáhať v odbornej príprave kňazov a laikov. Odvtedy neúnavne a pravidelne prichádza na Slovensko. Je medzinárodne uznávanou autoritou v pastorálnej teológii a masmediálnej komunikácii, je nielen mediálnym teoretikom, ale aj praktikom. V roku 1993 založil Katolícke rádio Lublin a stal sa jeho prvým riaditeľom. Taktiež je zakladateľom Lublinskej edície týždenníka Nedeľa a bol jej prvým redaktorom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií, mnohých štúdií v odborných, vedeckých, ale aj populárno-odborných publikáciách a časopisoch. Ako masmediálny odborník prednáša na univerzitách po celom svete. Hovorí štrnástimi svetovými jazykmi, medzi nimi aj slovensky. Má poľské a slovenské štátne občianstvo. Od roku 2003 začala jeho akademická spolupráca aj s GTF PU v Prešove, ktorá stále pokračuje. Jeho odborné a ľudské kvality ocenili viaceré svetové inštitúcie. V roku 1997 mu Medzinárodné bibliografické centrum v Cambrige udelilo prestížnu cenu Muž roka a v roku 2001 mu cenu Muž roka udelil Americký bibliografický inštitút. V roku 2001 bol prestížnymi zahraničnými inštitúciami oficiálne nominovaný na Nobelovú cenu za mier. V roku 2002 získal Medailu za zásluhy o Trnavskú univerzitu v Trnave, v roku 2004 mu bola udelená Medzinárodná cena Slovenskej akadémie vied a v roku 2008 čestný doktorát Prešovskej univerzity v Prešove. 23. apríla 2008 bol zvolený za rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Prof. Zasępa je profesionálom, ale zároveň nezabúda byť človekom. Je o ňom známe, že si všimne každého človeka, aj pri tom najobyčajnejšom sa pristaví, zaujíma sa o jeho život. Úžasnú schopnosť komunikácie, ktorá je v ňom bytostne prítomná, dokáže vždy ochutiť pokojom a radosťou, ba aj humorom. O médiách vždy hovorí, že sú tu pre človeka, pre jeho skutočné dobro. Toto je ich poslanie, ktorému sa však niektoré médiá spreneverujú. Preto svojich študentov učí byť kritickými odberateľmi mediálnych produktov a zároveň ich učí byť múdrymi a odvážnymi mediálnymi tvorcami. Je vynikajúcim pedagógom, ktorý u študentov hľadá pozitíva a to, čo vedia. Preukazuje im tak úctu a stáva sa pre nich autoritou, ale zároveň ich priateľom. Je však potrebné zdôrazniť, že vždy pomenúva veci a skutočnoti pravdivo.

Ocenenie osobnosti a diela prof. Zasępu Prešovskou univerzitou je aj jej prezentáciou ako vedeckej inštitúcie, ktorej sú blízke skutočné hodnoty, a zároveň ďalším znakom jej akademickej zrelosti v kontexte zjednocujúcej sa Európy.

Zdroj: Ľubomír Petrík

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε