www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?hs_prva_hodinka
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Liturgia > Hore srdcia > Prvá hodinka

Dnes je: 7. december 2023     Meniny oslavuje: Ambróz

Zoεpédia - náhodný výber: Mariánska úcta pod o..., Turistika náboženská, Subordinacianizmus.     pohľadnice

PRVÁ HODINKA - ÚVOD

      Prvú hodinku slávime po skončení utierne, ak sa koná, a to pri východe Slnka, ktoré nám pripomína Krista, pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. Začína nový deň, ktorý nám Boh dáva na konanie skutkov zbožnosti. K tejto dobe dňa sa viaže spomienka na odvedenie Krista od Kaifáša k Pilátovi, kde bol potupený a nespravodlivo odsúdený.
      Túto hodinku sa môžeme spoločne modliť v chráme pred božskou liturgiou, ak sa koná zavčas rána, alebo ako rodinnú rannú modlitbu, prípadne spolu s rannými modlitbami.
      Po zvyčajnom začiatku nasledujú žalmy. Prvý z nich, 5. žalm, je rannou modlitbou o pomoc. V tomto žalme spomíname na horlivosť kráľa Dávida v zbožnosti a odvrátení sa od nečestných ľudí, ktorých nemáme nasledovať, ale prosiť, aby Boh ponížil páchateľov neprávostí a žehnal spravodlivých. Tento sa modlíme v pondelok a štvrtok. Ďalším je 89. (podľa Neovulgáty 90.) žalm, ktorý sa modlíme utorok a piatok. Ide o tzv. Modlitbu Mojžiša, Božieho muža. V žalme vyznávame neobsiahnuteľnú Božiu vznešenosť a všemohúcnosť a súčasne svoju vlastnú slabosť a prázdnotu života. Prosíme Boha, aby k nám bol milostivý a prijal nás do svojej priazne. Posledným hymnom je 100. (101.) žalm. Ten sa modlíme v stredu, sobotu a nedeľu. Žalm ukazuje charakter pravého a čnostného muža, ktorého máme nasledovať, keď vstupujeme do nového dňa. Vyznávame našu pripravenosť k zachovávaniu Božieho zákona.
      Po týchto žalmoch nasledujú tropáre podľa poriadku. V pôste sa miesto tropárov spieva verš zo Žalmov na nápev tropára. Jeden z ďalších tropárov je kondákom Syropôstnej nedele. Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) sa k hodinke pripájajú aj poklony Efréma Sýrskeho, ktoré vyjadrujú hlbokú poníženosť a ľútosť nad svojimi prehrešeniami a zlými sklonmi. Zároveň však v nich vyslovujeme prosby o ochranu, zbavenie vplyvu zla, teda odstránenie z nášho života ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí a ich nahradenie duchom miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Tým dávame jasne najavo svoju túžbu po obrátení, po zmene svojho zmýšľania.

      Mgr. Juraj Gradoš, Emil Zorvan


PRVÁ HODINKA


      Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
      Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
      Ľud: Amen
      Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
      Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, - ktorý si všade a všetko naplňuješ, - poklad dobra a darca života, - príď a prebývaj v nás, - očisť nás od každej poškvrny - a spas, Dobrotivý, naše duše.
      Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
      Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
      Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
      Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
      Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
      Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. - Pane, očisť nás od našich hriechov. - Vládca, odpusť nám naše neprávosti. - Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
      Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
      Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
      Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
      Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, - posväť sa meno tvoje, - príď kráľovstvo tvoje, - buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. - Chlieb náš každodenný daj nám dnes - a odpusť nám naše viny, - ako i my odpúšťame svojim vinníkom, - a neuveď nás do pokušenia, - ale zbav nás Zlého.
      Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
      Ľud: Amen.
      Kňaz: Pane, zmiluj sa (6x).
      Ľud: Pane, zmiluj sa (6x).
      Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
      Ľud: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
      Kňaz: Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.
      Ľud: Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.
      Kňaz: Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

5. ŽALM


(pondelok, štvrtok)


      Pane, počuj moje slová, - všimni si moje vzdychanie.
      Pozoruj moju hlasitú prosbu, môj kráľ a môj Boh. - Veď k tebe, Pane, sa modlím,
      za rána počúvaš môj hlas, - za rána prichádzam k tebe a čakám.
      Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť, - zlý človek nepobudne pri tebe,
      ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohľadom. -Ty       nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť,
      ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá. - Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom.
      No ja len z tvojej veľkej milosti smiem vstúpiť do tvojho domu - a s bázňou padnúť na tvár pred tvojím svätým chrámom.
      Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti pre mojich nepriateľov, - urovnaj svoju cestu predo mnou.
      Lebo v ich ústach úprimnosti niet, ich srdcia sú plné zrady; - ich hrtan je ako otvorený hrob, na jazyku samé úlisnosti.
      Súď ich, Bože, nech padnú pre svoje zámery; - vyžeň ich pre množstvo ich zločinov, veď teba, Pane, rozhorčili.
      Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru, - a naveky nech jasajú.
      Chráň ich a nech sa radujú v tebe, - čo tvoje meno milujú.
      Lebo ty, Pane, žehnáš spravodlivého, - ako štítom venčíš ho svojou priazňou.

89. ŽALM


(utorok, piatok)


      Pane, stal si sa nám útočišťom - z pokolenia na pokolenie.
      Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, - ty, Bože, si od vekov až naveky.
      Človeka vraciaš do prachu - a hovoríš: "Vráťte sa, synovia človeka!"
      Veď tisíc rokov je u teba - ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž.
      Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen; sú ako bylina v rozpuku: - ráno kvitne a rastie, večer vädne a usychá.
      Hynieme vskutku pre tvoj hnev - a desí nás tvoje rozhorčenie.
      Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak - a pred jas svojej tváre naše tajné chyby.
      V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni - a naše roky plynú ako vzdych.
      Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov - a ak sme pri sile, osemdesiat.
      No zväčša sú len trápením a trýzňou, - ubiehajú rýchlo a my odlietame.
      Kto pozná silu tvojho hnevu - a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie?
      A tak nás nauč rátať naše dni, - aby sme našli múdrosť srdca.
      Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? - Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.
      Hneď zrána nás naplň svojou milosťou - a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.
      Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil, - za roky, keď sme okusovali nešťastie.
      Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom - a ich deťom tvoja nádhera.
      Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; - upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!

100. ŽALM


(streda, sobota, nedeľa)


      Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať, - zahrať ti, Pane, na harfe. Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života;
      Kedyže prídeš ku mne? - Chcem kráčať v nevinnosti srdca uprostred svojej čeľade.
      Nesprávne predsavzatia si nerobím, - podvodníka mám v nenávisti; ten nemá ku mne prístup.
      Skazené srdce sa mi prieči, - zlomyseľníka nechcem znať.
      Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím. - Kto má oko pyšné a srdce naduté, toho neznesiem.
      Moje oči hľadajú verných v krajine, - aby prebývali so mnou.
      Kto kráča cestou poctivou, ten mi smie slúžiť. - V mojom dome nebude bývať pyšný človek a luhár neobstojí pred mojimi očami.
      Každé ráno umlčím všetkých hriešnikov v krajine - a z mesta Pánovho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť.

      Po žalmoch ľud: Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, - sláva tebe, Bože (3x).
      Pane, zmiluj sa (3x).
      Sláva: tropár dňa alebo sviatku alebo svätca - na tomto mieste uvádzame len tieto tropáre.

NEDEĽA


6. hlas


      Pri tvojom hrobe zjavili sa anjelské Sily. - Strážcovia padli ako mŕtvi. - Vonku Mária stála a tvoje presväté telo hľadala. - A ty si peklo plienil, - lebo ťa už raniť nemohlo. - U mŕtvych si vstal a Matke sa ukázal. - Sláva tebe, Pane, Darca života

PONDELOK - ANJELOM


4. hlas


      Vojvodcovia nebeských vojsk, - ustavične vás prosíme my nehodní: - Pomáhajte nám svojimi modlitbami. - Chráňte nás záštitou svojej slávy, - my vám úctu vzdávame a vrúcne voláme: - "Vysloboďte nás z bied, - kniežatá nebeských mocností.

UTOROK - JÁNOVI KRSTITEĽOVI


2. hlas


      Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. - Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. - Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, - lebo si pokrstil Predpovedaného. - Ochotne si trpel za pravdu. - V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, - ktorý prišiel, aby zbavil svet hriechu - a nám dal veľkú milosť.

STREDA - KRÍŽU


1. hlas


      Spas ľud svoj, Pane - a požehnaj svoje dedičstvo. - Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi - a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

ŠTVRTOK - APOŠTOLOM


3. hlas


      Svätí apoštoli, proste milostivého Boha, - aby našim dušiam odpustil hriechy.

PIATOK - KRÍŽU


1. hlas


      Spas ľud svoj, Pane - a požehnaj svoje dedičstvo. - Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi - a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

SOBOTA - VŠETKÝM SVÄTÝM


2. hlas


      Apoštoli, proroci a mučeníci, - biskupi, vyznávači a všetci spravodliví, - dobrý boj ste bojovali a vieru statočne vyznávali. - Dôverovali ste Spasiteľovi. - Preto vás vrúcne prosíme, - prihovorte sa za nás u Dobrotivého, - aby spasil naše duše.

      I teraz: bohorodičník: Ako ťa nazveme, Milostiplná? - Nebom, lebo z teba zažiarilo Slnko spravodlivosti. - Rajom, lebo z teba vyrástol kvet neporušiteľnosti. - Pannou, lebo si zostala neporušená. - Čistou Matkou, lebo si mala vo svojom svätom náručí Syna, Boha všetkých. - Jeho pros za spásu našich duší.

* * *


      Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) tropár, 6. hlas: Za rána počúvaš môj hlas, - môj kráľ a môj Boh.
      1. verš: Pane, počuj moje slová, všimni si moje vzdychanie.
      2. verš: Veď k tebe, Pane, sa modlím.
      Sláva: I teraz: bohorodičník: Ako ťa nazveme, Milostiplná? - Nebom, lebo z teba zažiarilo Slnko spravodlivosti. - Rajom, lebo z teba vyrástol kvet neporušiteľnosti. - Pannou, lebo si zostala neporušená. - Čistou Matkou, lebo si mala vo svojom svätom náručí Syna, Boha všetkých. - Jeho pros za spásu našich duší.

* * *


      Ľud: Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; - nech ma neovláda nijaká neprávosť. -- Chráň ma pred ohováračmi - a budem zachovávať tvoje príkazy (počas veľkého pôstu dvakrát).
      Vyjasni tvár nad svojím služobníkom - a nauč ma svojim ustanoveniam (počas veľkého pôstu dvakrát).
      Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou - a nech ťa velebím deň čo deň (počas veľkého pôstu trikrát).

      Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
      Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
      Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
      Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
      Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
      Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. - Pane, očisť nás od našich hriechov. - Vládca, odpusť nám naše neprávosti. - Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
      Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
      Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
      Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
      Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, - posväť sa meno tvoje, - príď kráľovstvo tvoje, - buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. - Chlieb náš každodenný daj nám dnes - a odpusť nám naše viny, - ako i my odpúšťame svojim vinníkom, - a neuveď nás do pokušenia, - ale zbav nás Zlého.
      Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
      Ľud: Amen.

      Kondák dňa alebo sviatku alebo svätca - na tomto mieste uvádzame len tieto kondáky:

NEDEĽA


6. hlas


      Boh náš, Kristus, čo nám dal život, - svojou oživujúcou rukou vzkriesil zosnulých. - Vyviedol ich z temných dolín smrti. - Priniesol spásu ľudskému pokoleniu, - lebo on je Záchranca, - vzkriesenie a život všetkých.

PONDELOK - ANJELOM


2. hlas


      Vojvodcovia nebies, služobníci Božej slávy, - kniežatá anjelov a ochrancovia ľudí, - vyproste nám užitočné dary a veľké milosti, - lebo vy ste vodcovia duchovných síl.

UTOROK - JÁNOVI KRSTITEĽOVI


3. hlas


      Dnes neplodná rodí Kristovho predchodcu, - ktorý je splnením všetkých proroctiev. - On v Jordáne pokrstil Krista, - ako to predpovedali Písma. - Tým sa stal prorokom, kazateľom i predchodcom Božieho Slova.

STREDA - KRÍŽU


4. hlas


      Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. - Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. - Poteš svätú Cirkev. - Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. - Pomáhaj jej a obdaruj pokojom - i trvalými úspechmi.

ŠTVRTOK - APOŠTOLOM


2. hlas


      Neohrozených kazateľov a hlásateľov pravdy Božej, - svojich vyvolených učeníkov, - prijal si, Pane, do nebeskej slávy - a obdaril ich večným pokojom. - Ich mučenícka smrť ti bola milšia ako všetky obetné dary, - lebo ty jediný prenikáš do hlbín srdca.

PIATOK - KRÍŽU


4. hlas


      Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. - Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. - Poteš svätú Cirkev. - Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. - Pomáhaj jej a obdaruj pokojom - i trvalými úspechmi.

SOBOTA - VŠETKÝM SVÄTÝM


8. hlas


      Ako svoje prvotiny, Pane, - prináša ti zem bohabojných mučeníkov. - Na ich príhovor udeľ Cirkvi pokoj - a pre modlitby Bohorodičky ochraňuj svoj ľud, - lebo ty jediný si plný milosrdenstva.

* * *


      Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) berieme namiesto kondáku tieto tropáre, 4. hlas: Rýchlo nás predíď, Kriste, Bože náš, - kým sa nestaneme služobníkmi nepriateľov, - ktorí sa ti rúhajú a trápia nás. - Svojím Krížom vyhub tých, čo povstávajú proti nám, - nech pochopia, čo dokáže viera pravoverných; - na príhovor Bohorodičky, - jediný Milujúci človeka.
      Sláva: Vodca k múdrosti a Darca rozumnosti, - Vychovávateľ nerozmuných a Ochranca chudobných, - upevni, Vládca, moje srdce a daj mu chápavosť. - Otcovo Slovo, ty sám vlož slová do mojich úst, - veď, už nezabránim svojim perám, aby k tebe volali: - "Milosrdný, zmiluj sa nado mnou padlým".
      I teraz: Hlasne ospevujme preslávnu Božiu Matku - svätejšiu ako svätí anjeli. - Srdcom i ústami vyznávajme, že je Bohorodička, - lebo skutočne porodila vteleného Boha - a neprestajne sa modlí za naše duše.

* * *


      Ľud: Pane, zmiluj sa (40x).
      Kňaz: V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.
      Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).
      Sláva: I teraz: Čestnejšia si ako cherubíni - a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, - bez porušenia si porodila Boha Slovo, - opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
      V mene Pánovom požehnaj, otče.

      Kňaz: Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; - a tvoja tvár nech žiari nad nami.
      Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
      Ľud: Amen.

* * *Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) hovoríme modlitbu nášho prepodobného otca Efréma Sýrskeho:


      Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Veľká poklona.
      Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Veľká poklona.
      Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. Veľká poklona.
       Nasleduje 12 malých poklôn, pričom hovoríme:
      Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
      Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.
      Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.
       Potom hovoríme bez prerušenia celú modlitbu Pane a Vládca môjho života, teda po slová lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen, a robíme jednu veľkú poklonu.
      Tiež Trojsvätú pieseň a všetko po Otče náš:
      Pane, zmiluj sa (12x).

* * *


      Kňaz: Kriste, pravé svetlo, ktoré osvecuje a posväcuje každého človeka prichádzajúceho na svet, nech sa ukáže na nás svetlo tvojej tváre, aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo, a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu tvojich prikázaní, na príhovor tvojej prečistej Matky a všetkých tvojich svätých.
      Ľud: Amen.

PREPUSTENIE


      Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
      Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.
      Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
      Ľud: Amen.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε