www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?spravy&id=1402
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Spravodajstvo > Správy

Dnes je: 14. júl 2024     Meniny oslavuje: Kamil

Zoεpédia - náhodný výber: Trojica - dôsledky t..., Liturgikon, Trebník.     pohľadnice

07.01.2021 | Čítanosť(981)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Anjel Pána: Kristus chce svietiť do dnešnej tmy cez nás

Anjel Pána: Kristus chce svietiť do dnešnej tmy cez nás
Na slávnosť Zjavenia Pána 6. januára pápež František okrem rannej svätej omše udelil aj poludňajšie požehnanie pri modlitbe Anjel Pána. V televíznom prenose z bibliotéky Apoštolského paláca hovoril o svetle žiariacom do tmy, ktorým je Ježiš Kristus pre všetkých ľudí všetkých čias. Svätý Otec vyslovil výzvu k pokojnému vyriešeniu povolebnej situácie v Stredoafrickej republike a zablahoželal k Vianociam východným cirkvám, ktoré ich budú sláviť 7. januára.
 
Pred modlitbou Anjel Pána sa pápež František prihovoril týmito slovami:
 
„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
 
Dnes slávime slávnosť Epifánie, teda zjavenie sa Pána všetkým národom: spása uskutočnená Kristom totiž nepozná hranice, je pre všetkých. Epifánia nie je akýmsi ďalším tajomstvom, ale je stále tým istým tajomstvom Narodenia, no vnímaného v jeho dimenzii svetla: svetla, ktoré osvecuje každého človeka, svetla, ktoré treba prijať vo viere a ktoré treba prinášať iným v láske, vo svedectve, v ohlasovaní Evanjelia.
 
Videnie Izaiáša, ako ho prináša dnešná liturgia (porov. 60,1-6), zaznieva v našom čase aktuálne ako ešte nikdy: „Tma zahaľuje zem a temnota pokrýva národy“ (v. 2). V tomto horizonte prorok ohlasuje svetlo: svetlo darované Bohom Jeruzalemu a určené na ožiarenie cesty všetkých národov. Toto svetlo má silu pritiahnuť všetkých, blízkych i vzdialených, všetci sa vydajú na cestu, aby k nemu prišli (porov. v. 3). Je to videnie, ktoré otvára srdce, ktoré dáva hlboký nádych, ktoré pozýva k nádeji. Isteže, temnota je stále prítomná a ohrozuje život každého človeka i dejiny ľudstva, ale Božie svetlo je silnejšie. Ide o to prijať ho, aby mohlo zažiariť všetkým. No môžeme sa spýtať: kde je toto svetlo? Prorok ho predvídal ešte z diaľky, ale už i to stačilo, aby sa naplnilo prekypujúcou radosťou srdce Jeruzalema.
 
Kde je toto svetlo? Evanjelista Matúš zas v rozprávaní o mudrcoch (porov. 2,1-12) ukazuje, že tým svetlom je betlehemské Dieťa, je to Ježiš, aj keď jeho kráľovskú hodnosť neakceptujú všetci. Naopak, niektorí ju odmietajú, ako Herodes. On, [Ježiš] je tá hviezda, ktorá sa objavila na obzore, očakávaný Mesiáš, ten, skrze ktorého Boh uskutočňuje svoje kráľovstvo lásky, svoje kráľovstvo spravodlivosti, svoje kráľovstvo pokoja. On sa narodil nielen pre niektorých, ale pre všetkých ľudí, pre všetky národy. Svetlo je pre všetky národy, spása je pre všetky národy.
 
A ako sa deje toto „vyžarovanie“? Ako sa svetlo Kristovo rozširuje do každého miesta a do každej doby? Má svoj spôsob ako sa šíri. Nerobí to výkonnými prostriedkami mocností tohto sveta, ktoré sa stále snažia získať si nadvládu. Nie, svetlo Kristovo sa šíri ohlasovaním Evanjelia. Ohlasovanie, slovo, a svedectvo. A tou istou „metódou“, akú si zvolil Boh, aby prišiel medzi nás: vtelením, teda stanúc sa blížnym druhému, stretnutím sa s ním, vcítením sa do jeho života a prinášaním svedectva našej viery, každého z nás. Iba tak môže svetlo Krista, ktorý je Láska, zažiariť v tých, ktorí ho prijímajú, a priťahovať ostatných. Kristovo svetlo sa nešíri čisto slovami, umelými obchodníckymi metódami... Nie, nie. Viera, slovo, svedectvo: tak sa šíri svetlo Krista.
 
Tá hviezda je Kristus, ale hviezdou môžeme a musíme byť aj my, pre našich bratov a naše sestry, ako svedkovia pokladov nekonečného dobra a milosrdenstva, ktoré Vykupiteľ ponúka zadarmo všetkým. Kristovo svetlo sa nešíri prozelytizmom, ale svedectvom, vyznávaním viery. Tiež aj mučeníctvom.
 
Podmienkou je teda prijímať do seba toto svetlo, prijímať ho stále viac. Beda ak si myslíme, že ho vlastníme; beda, ak si myslíme, že ho máme iba „spravovať“! Aj my, tak ako mudrci, sme povolaní dať sa Kristom neustále uchvacovať, priťahovať, viesť, osvecovať a meniť: je to cesta viery skrze modlitbu a kontempláciu Božích diel, ktoré nás neustále napĺňajú radosťou a úžasom, vždy novým úžasom. Úžas je vždy prvým krokom ako napredovať v tomto svetle.
 
Prosme Pannu Máriu o ochranu pre univerzálnu Cirkev, aby po celom svete šírila evanjelium Krista, svetla pre všetkých ľudí, svetla pre všetky národy.“
 
(Preklad: Slovenská redakcia VR, Martina Korytiaková)
 
------------------------- ------------------------- ------
Mierová výzva pre Stredoafrickú republiku
Po udelení požehnania Svätý Otec apeloval za pokojné riešenie povolebnej situácie v Stredoafrickej republike:
„Sledujem pozorne a so znepokojením udalosti v Stredoafrickej republike, kde sa nedávno konali voľby, ktorými ľud dal najavo túžbu pokračovať mierovou cestou. Pozývam preto všetky strany k bratskému a úctivému dialógu, k odmietnutiu nenávisti a vyhnutiu sa akejkoľvek forme násilia.“
 
Vianočné blahoprianie východným cirkvám
Pápež František ďalej zablahoželal katolíckym i pravoslávnym východným cirkvám, ktoré budú podľa svojej tradície zajtra sláviť sviatok Narodenia Pána:
„Zasielam im najsrdečnejšie blahoprianie požehnaných Vianoc, vo svetle Krista, ktorý je náš pokoj a naša nádej.“
 
Svätý Otec pozdravil aj deti z rozličných krajín, ktoré sa zapájajú do Svetového misijného dňa detí:
„Ďakujem každému z nich a povzbudzujem ich, aby radostne svedčili o Ježišovi a vždy sa snažili prinášať bratstvo medzi svojich vrstovníkov.“
 
Osobitný pozdrav venoval pápež František Poliakom, ktorí v tento deň v mnohých mestách i dedinách organizovali Trojkráľové sprievody ako formy evanjelizácie a solidarity.
-jb- 

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε