www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?spravy&id=1408
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Spravodajstvo > Správy

Dnes je: 14. júl 2024     Meniny oslavuje: Kamil

Zoεpédia - náhodný výber: Mäsopôstna nedeľa, Elohim, Svetlý týždeň.     pohľadnice

29.01.2021 | Čítanosť(1002)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Gréckokatolíci si pripomínajú 13. výročie od povýšenia na metropolitnú cirkev

Gréckokatolíci si pripomínajú 13. výročie od povýšenia na metropolitnú cirkev
Pred trinástimi rokmi, 30. januára 2008, pápež Benedikt XVI. povýšil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris so sídlom v Prešove, pričom povýšil Prešovskú eparchiu na archieparchiu a metropolitné sídlo a za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu vymenoval vtedajšieho prešovského eparchiálneho biskupa Mons. Jána Babjaka SJ.

Zároveň povýšil Košický apoštolský exarchát na eparchiu a vtedajšieho exarchu Mons. Milana Chautura CSsR vymenoval za prvého košického eparchiálneho biskupa. Zriadil aj novú Bratislavskú eparchiu a za jej prvého eparchiálneho biskupa vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Do Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku teda patria Prešovská archieparchia, Košická eparchia a Bratislavská eparchia.

Na základe metropolitného usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v roku 2008 vznikla Rada hierarchov tejto miestnej cirkvi, ktorú tvoria jej biskupi. Je jej zákonodarným zborom. Uskutočňuje sa na nej jeden z najdôležitejších znakov a symbolov východnej cirkevnej identity – princíp synodality. Jej činnosť sa riadi normami kánonického práva a štatútom, ktorý schválila Svätá stolica. Doteraz sa uskutočnilo 29 riadnych zasadnutí Rady hierarchov. Predsedom Rady hierarchov je prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ďalšími členmi sú arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie, vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha a vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, emeritný biskup Eparchie svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade.

------------------------- --------------

Niektoré informácie o Prešovskej archieparchii 
 
Prešovská archieparchia má približne 118 000 veriacich, 18 protopresbyterátov (dekanátov), z ktorých sú dva personálne, 163 farností, 319 kňazov, z toho 18 rehoľných, dvoch diakonov. Z uvedeného počtu kňazov bolo v roku 2020 deväť novokňazov. Prešovská archieparchia má 362 chrámov.

Súčasťou Prešovskej archieparchie je Humenský archieparchiálny vikariát so sídlom v Humennom, ktorý zriadil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ na Svätý a veľký štvrtok 13. apríla 2017. Za prvého humenského vikára vymenoval otca Martina Zlackého, vtedajšieho farára gréckokatolíckej farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom a protopresbytera humenského protopresbyterátu.

Čo sa týka rehoľného života, v archieparchii pôsobia dve mužské rehole – baziliáni a redemptoristi. Aktuálne je spolu v piatich kláštoroch 21 rehoľníkov-kňazov a dvaja rehoľní bratia. V ženských reholiach je 71 rehoľných sestier z rádu baziliánok, kongregácie služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie a kontemplatívnych redemptoristiek.

Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku má v súčasnosti 68 seminaristov (nielen v seminári, ale aj na štúdiách v zahraničí, na pastoračnej praxi...), z toho Prešovská archieparchia 38 seminaristov. V Prešove sa nachádza aj Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity, ktorá je zároveň cirkevnou fakultou akreditovanou Kongregáciou pre katolícku výchovu (semináre a študijné inštitúty) a na ktorej študuje 311 študentov v prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelania, z toho 169 v dennej forme a 142 v externej forme štúdia. V doktorandskom štúdiu je 39 študentov, z toho 7 v dennej forme a 32 v externej forme štúdia. Pedagogický zbor tvorí 6 profesorov, 8 docentov a 6 odborných asistentov s titulom PhD.
V Prešove sídli aj redakcia periodika SLOVO, ktorý je oficiálnym časopisom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a vychádza ako plnofarebný dvojtýždenník už viac ako 50 rokov.

V Prešove má svoje sídlo aj Gréckokatolícka charita, ktorá intenzívne pomáha nielen v metropole Šariša, ale aj na iných miestach ľuďom, ktorí sú v núdzi. Okrem mnohých projektov bola v roku 2018 zriadená prvá farská charita v Okružnej neďaleko Prešova. Následne v priebehu ďalších dvoch rokov pribudli farské charity v Prešove na sídliskách Sekčov a Sídlisku 3 a vo farnostiach v Milpoši a Brusnici. O niekoľko dní budú dekrétom vladyku Jána Babjaka SJ zriadené ďalšie farské charity vo Vyšnom Orlíku, Remeninách, Hrabskom a Malom Lipníku.

Aktuálne na archieparchiálnej úrovni sa završuje proces o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho sluhu, gréckokatolíckeho rehoľného kňaza, Jána Ivana Mastiliaka CSsR.

Celoročne sú najnavštevovanejšími pútnickými miestami Prešovskej archieparchie bazilika minor Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine a hora Zvir v Litmanovej, ktoré sú duchovným putom zviazané s bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme. V minulom roku 2020 uplynulo 30 rokov od začiatku a 25 rokov od ukončenia údajných zjavení na hore Zvir v Litmanovej, ktorých pravosť stále posudzuje posvätná Kongregácia pre náuku viery vo Vatikáne. Pri tohtoročnej odpustovej slávnosti v Ľutine 21.-22. augusta 2021 si pútnici na Ľutinskej hore pripomenú 170. výročie zjavení sv. Mikuláša Zuzane Feketeovej. Prešovská archieparchia má okrem toho niekoľko ďalších navštevovaných pútnických miest, medzi ktoré patrí aj najstaršie pútnické miesto v Krásnom Brode, z ktorého ikona Presvätej Bohorodičky bola súčasťou modlitieb a duchovného života počas Jubilejného roka 2018. Pri kópii krásnobrodskej Bohorodičky sa modlil aj Svätý Otec František počas audiencie pre gréckokatolíkov v októbri 2018. Slovenská pošta pri príležitosti 200. výročia od vzniku Prešovského biskupstva vydala v edičnom ráde Umenie poštovú známku, ktorej motív tvorila práve ikona z Krásneho Brodu.

V archieparchii intenzívne pôsobia 4 pastoračné centrá – pre mládež v Juskovej Voli, pre stredoškolákov a vysokoškolákov v Prešove, pre rodiny na Sigorde a pre Rómov v Čičave. Od roku 2017 aj tri rómske misie v okresoch Vranov nad Topľou, Bardejov a Stará Ľubovňa. Pôsobí v nich šesť kňazov.

V archieparchii pôsobí 10 škôl a školských zariadení. Od roku 2017 začala vysielať gréckokatolícka televízia Logos. Ponúka online priame prenosy z katedrálneho chrámu a pútnických miest, ktoré sú na dennej báze zaradené aj do vysielania regionálnej televízie TV Zemplín. Logos TV pripravuje každý týždeň Gréckokatolícky magazín, ktorý mapuje dianie v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a je vysielaný v TV Lux, TV Noe a regionálnych TV Zemplín a TV7.

Katedrálny chrám v Prešove je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Popri relikvii Svätého Kristovho kríža sú v katedrále k úcte vystavené aj relikvie sv. Jána Krstiteľa, sv. prvomučeníka Štefana a viacerých iných svätých. V bočných kaplnkách sú to relikvie blahoslavených gréckokatolíckych biskupov mučeníkov Pavla Petra Gojdiča OSBM a Vasiľa Hopka a v lodi chrámu aj verná kópia Turínskeho plátna. Túto katedrálu v roku 1995 navštívil sv. Ján Pavol II.

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ okrem toho, že je predsedom Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku, ako hlava tejto cirkvi je aj stálym členom Synody biskupov v Ríme a členom Kongregácie pre východné cirkvi. V rámci KBS je predsedom Environmentálnej subkomisie.

------------------------- -----------------------
 
Na slovíčko s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ:

1. Vladyka, čo pre Vás znamená povýšenie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na Metropolitnú cirkev sui iuris?
Povýšenie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na Metropolitnú cirkev znamená pre gréckokatolíkov veľmi veľa. V prvom rade sme boli viac zviditeľnení na Slovensku i pred svetom. Môžeme viac ponúkať bohatstvo duchovného a liturgického života. Ako metropolita som pozývaný na zasadania Biskupských synod, kde môžem mať skutočný kontakt s celou univerzálnou cirkvou po celom svete. Často sa stretávam so Svätým Otcom a na biskupských synodách sa dozvedám o živote Katolíckej Cirkvi v každom kúte zemegule, čo iste veľmi rozširuje môj pohľad. Aj v rodine gréckokatolíckych cirkví Európy sme zaujali dôležité miesto.

2. Aké ovocie tejto reorganizácie vidíte po 13 rokoch fungovania?
Ovocie je tiež bohaté, zrelé a jeho dosť. Na Slovensku už nie je iba jeden sídelný gréckokatolícky biskup, ale sme traja. V minulosti bol členom KBS iba jeden gréckokatolícky biskup a mohol sa tak cítiť ako sirota, ale povýšením do metropolitného stavu sa navýšil aj počet biskupov zastúpených v KBS a aj rešpektovanosť našej cirkvi medzi katolíckymi biskupmi západného obradu. Tiež ekumenické vzťahy sa rozšírili. V Rade hierarchov môžeme sa zaoberať našimi vlastnými problémami a riešiť ich. Môžeme sa vzájomne obohacovať rôznymi dobrými nápadmi. Spoločnosť nás vníma ako živú cirkev, ktorá má vďaka Bohu dostatok kňazských povolaní, dobre fungujúcu Gréckokatolícku teologickú fakultu Prešovskej unverzity, Kňazský seminár bl. Biskupa Pavla Petra Gojdiča a metropolitný časopis Slovo, ktorý je na vysokej odbornej i estetickej úrovni. A posledných šesť rokov môžu mať gréckokatolícki veriaci, ale aj iní veriaci na Slovensku, veľmi úzky a živý kontakt so životom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku cez TV Logos a TV Zemplín, čo vnímame ako veľký Boží dar.
 
Michal Pavlišinovič

 

Zdroj: ISPA
 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε