www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
https://www.zoe.sk/?lit_his_svata_liturgia
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Liturgia > Liturgika > Historický vývoj liturgie > Svätá liturgia

Dnes je: 25. február 2024     Meniny oslavuje: Frederik, Frederika

Zoεpédia - náhodný výber: Anno Domini, Pondelok po Syropôst..., Katedrála.     pohľadnice

SVÄTÁ LITURGIA

      Základný liturgický obrad, ktorý je centrom kresťanského kultu. Titul božská liturgia je v mnohých východných tradíciách zamieňaný inými pojmami, ako sú obeta, žertva, posvätenie, tajomstvá, eucharistia, lámanie chleba a iné.
      Jedná sa o ustavičnú obetu Novej zmluvy, ustanovenú Ježišom Kristom pri Poslednej večeri, keď ju konal nekrvavým spôsobom v predvečer krvavej obety na kríži a prikázal, aby ju apoštoli a ich nástupcovia konali tým istým spôsobom na jeho pamiatku.
      Je potrebné si však uvedomiť, že účelom liturgie nie je iba premeniť chlieb a víno, ale hlavne premeniť mňa osobne pre Ježiša Krista.
      Medzi najznámejšie liturgie na území Slovenska patria: Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, Liturgia sv. Bazila Veľkého, Liturgia sv. Jakuba a Liturgia vopred posvätených darov. Texty týchto liturgií sa nachádzajú v bohoslužobnej knihe, ktorá sa nazýva liturgikon (služebník), a tiež aj s jednotlivými praktickými poučeniami, ako slúžiť samotnú liturgiu. Táto bohoslužobná kniha obsahuje ešte aj texty utierní a večierní, ktoré kňaz potrebuje pri vysluhovaní týchto bohoslužieb. Tiež sa tam nachádza utiereň Vzkriesenia, Apoštol a Evanjeliá.
      Charakteristickým znakom celej liturgie je jej dialogický charakter. Je to neustály dialóg, kontakt kňaza a prítomných cez výzvy, modlitby, odpovede a spevy. Preto liturgia nepoužíva žiaden umelý nástroj na oslavu Boha iba prirodzený hudobný nástroj, ktorý má každý človek, a to ľudský hlas.
      Ďalšou významnou charakteristikou pre východný obrad je slúženie kňaza chrbtom k ľudu. Tento spôsob slúženia má svoju symboliku, význam a je prejavom duchovnosti Východu. Zatiaľ čo Cirkev západného obradu po Druhom vatikánskom sneme prešla od podobného slúženia k postoju tvárou k ľudu na znak lepšieho vytvorenia spoločenstva, predstavenia úkonov zraku ľudí, Východ zostáva naďalej verný svojej teológii. Svoj vzťah k Bohu chápe zakaždým nie cez rozum, ale v prvom rade cez srdce. Je si vedomý, že ani v najbližšom kontakte s oltárom nie je schopný vidieť svojim telesným zrakom a pochopiť, čo sa deje. Zároveň vyjadruje postoj kňaza, ktorý je na čele zástupu ľudí, vedie ich k Bohu a je sprostredkovateľom Božích výziev k ľudu. To aj kňaz vykonáva zakaždým, keď sa na chvíľu otočí k ľuďom.

      Účelom liturgie nie je iba premeniť chlieb a víno, ale aj mňa premeniť pre Ježiša Krista.
      Hlavnými bodmi prvotnej liturgie boli:
             - vchod do chrámu
             - príprava oltára
             - sv. prijímanie
      - história liturgie je víziou minulosti
      - počas 1. tisícročia (do 11. storočia) bola stále na prvom mieste uvádzaná liturgia sv. Bazila Veľkého
      - až do konca 8. storočia nie sú žiadne svedectvá o existencii liturgie sv. Jána Zlatoústeho
      - rukopisy uvádzajú začiatok liturgie Jána Zlatoústeho až modlitbou katechumenov
      - podľa Tafta: Ján Zlatoústy nenapísal texty liturgie, ale najskôr opravil nejaký starý text, pravdepodobne antiochijský, ktorý bol pôvodne napísaný v spore proti ariánom.


o. ThLic. Miroslav Iľko

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε