www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
https://www.zoe.sk/?lit_uvod_do_studia_vych_liturgii
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Liturgia > Liturgika > Úvod > Úvod do štúdia východných liturgií

Dnes je: 25. február 2024     Meniny oslavuje: Frederik, Frederika

Zoεpédia - náhodný výber: Ilition, Eremita, Trojica - Najsvätejš....     pohľadnice

ÚVOD DO ŠTÚDIA VÝCHODNÝCH LITURGIÍ

    “Katolícka Cirkev má vo veľkej vážnosti ustanovizne, liturgické obrady, cirkevné tradície a spôsob života VÝCHODNÝCH CIRKVÍ. Keďže tieto Cirkvi vynikajú úctyhodnou starobylosťou, prejavuje sa v nich apoštolská tradícia, ktorú máme od Otcov a ktorá tvorí časť Bohom zjaveného a nedeliteľného dedičstva Cirkvi”. 1
    Svätá katolícka Cirkev, tajomné Telo Kristovo, sa skladá z veriacich, čo sú organicky spojení v Duchu Svätom tou istou vierou, tými istými sviatosťami a tou istou správou a ktorí, zoskupení do rozličných hierarchicky spojených celkov tvoria miestne cirkvi a či obrady”. 2


    Hneď v úvode dekrétu II. Vatikánskeho koncilu o východných Cirkvách sa spomína termín, ktorý si vyžaduje hlbšie poznanie. Pozrime sa preto na to, čo je to vlastne obrad?
    Obrad je Cirkvou ustanovený poriadok verejných bohoslužieb. Je to vlastne katolicizmus taký, aký sa vyvinul v súlade s kultúrou a duchom určitých ľudí. Teda obrad to nie je len liturgia, ako sa mnohí domnievajú, ale skôr je to komplexná katolícka tradícia, v ktorej sa odráža to, ako isté spoločenstvo veriacich vníma, vyjadruje a prežíva svoj život v rámci mystického Kristovho tela.
    Je pravdou to, že rozmanité cirkevné obrady najlepšie spoznáme cez ich liturgiu. Veď liturgia je najdokonalejším, a môžeme povedať, že aj “oficiálnym” vyjadrením ducha, ktorý oživuje každú tradíciu. Jedno je tiež isté. Všetky obrady sú zjednotené v Kristovej Cirkvi pod vedením rímskeho biskupa, všetky majú tie isté sviatosti, tie isté dogmy, ten istý morálny kódex. Veď aj v dekréte o východných Cirkvách môžeme čítať: “Tieto miestne cirkvi tak východné, ako aj západné, hoci sa medzi sebou odlišujú obradmi, liturgiou, cirkevnou disciplínou a duchovným dedičstvom, predsa sú rovnako zverené dušpastierskemu vedeniu rímskeho pápeža, ktorý je z vôle Božej nástupcom blaženého Petra v prvenstve nad celou Cirkvou. Preto sú miestne Cirkvi rovnaké čo do dôstojnosti, takže ani jedna z nich nemá prednosť pred inými pre svoj obrad a všetky majú tie isté práva aj tie isté povinnosti, i čo sa týka hlásania evanjelia po celom svete, pod správou rímskeho pápeža” 3 Môžeme akoby doplniť II. Vatikánsky koncil, že rozdiely medzi jednotlivými cirkvami, či obradmi sú iba v spôsobe zdôrazňovania, keď každý obrad zvýrazňuje odlišné hľadisko spoločnej tradície.
    Sv. Otec vo svojom apoštolskom liste charakterizuje východného kresťana ako človeka, ktorý má vlastnú metódu ako vnímať a chápať svoj vzťah k Spasiteľovi a preto aj pôvodný spôsob tento vzťah žiť. 4 V charakteristike podstatných rysov spirituálnej a teologickej tradície pokračuje Sv. otec pomocou dekrétu o ekumenizme II. Vatikánskeho koncilu: ”Všeobecne je známe, s ako u láskou slávia východní kresťania liturgické slávnosti, najmä slávnosť Eucharistie, tohto prameňa života Cirkvi a záruky budúcej slávy, pri ktorej veriaci majú, zjednotení so svojím biskupom, prístup k Bohu Otcovi skrze Syna, vtelené Slovo, ktorý trpel a bol oslávený, v zoslaní Ducha Svätého a tak dosahujú spoločenstvo s Najsvätejšou Trojicou, pričom sú “účastní hodov lásky”5 A ďalej pokračuje: “V týchto podstatných rysoch odráža sa orientálne pojatie bytia kresťana, ktorého cieľom je účasť na božskej prirodzenosti skrze spoločenstvo s tajomstvom Najsvätejšej Trojice. V nich možno poznať ''jedinú vládu'' Otca a pojatie spásy podľa ekonómie spásy, ako ju vykladá orientálna teológia ... Táto účasť na trojičnom živote uskutočňuje sa skrze liturgiu a najmä eucharistiu, tajomstvo spoločenstva s osláveným Kristovým telom, pôvodom nesmrteľnosti”. 6
    Teda ak chceme rozprávať o východnom obrade, nemôžme rozprávať iba o odlišnom spôsobe slúženia svätej liturgie, ale ide tu o niečo viacej. Jedná sa o “špeciálne dedičstvo” s vlastnými sviatkami a pôstmi, svätcami ... Je to napr. aj pobožnosť k Matke Božej bez ruženca, modlitba ku svätým bez novény, modlitba pred eucharistiou bez vystavenia alebo požehnania... Je to skrátka iný “duch” a iný “temperament”.

~ThLic. Miroslav Iľko~


1 Dekrét o východných Cirkvách Orientalium Ecclesiarum,1
2 ibid., 2
3 Dekrét o východných Cirkvách Orientalium Ecclesiarum 2
4 Apoš. List Orientale Lumen, 5
5 ibid., 6
6 Apoštolský list Orientale Lumen.11-12

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε