www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
https://www.zoe.sk/?svatci&id=339
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Liturgia > Svätci

Dnes je: 16. jún 2024     Meniny oslavuje: Blanka

Zoεpédia - náhodný výber: Interdikt, Sviatosť kňazstva, Svetlo.     pohľadnice

10. máj | Čítanosť(3439)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu

Svätý apoštol Šimon Horlivec.

Svätý apoštol Šimon Horlivec.
Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „načúvajúci“.
 
Šimon Horlivec sa v Novom zákone spomína iba štyri krát a to v zoznamoch apoštolov v Markovom, Matúšovom a Lukášovom evanjeliu a v Skutkoch apoštolov (Mk 3,18; Mt 10,4; Lk 6,15; Sk 1,13).
 
Prívlastok „Kananejský“ u Marka a Matúša je odvodené od aramejského koreňa „kanə‘án“ a znamená to isté, ako z gréčtiny odvodený prívlastok „zelotés“ – „Horlivec“, ktorým je označovaný u Lukáša a v Skutkoch apoštolov.
 
Pred tým ako sa stal Ježišovým učeníkom, Šimon nebol zákonníkom, ani zapáleným ctiteľom Ježiša, ani náboženským nadšencom, ale patril k nacionalistickej židovskej strane Zelótov.
 
Šimon nie je identický so Šimonom – Jonášovým synom (Mt 16,17), ani Šimonom – Ježišovým príbuzným, resp. Šimonom – jeruzalemským biskupom. Posledný krát sa Šimon Horlivec spomína v úvode Skutkov apoštolov, keď po Pánovom nanebovstúpení zotrvával s ostatnými na modlitbách. Ďalej už o ňom chýbajú overené správy .
 
Pravdepodobne pôsobil ako misionár v židovskej diaspóre, no nie v Malej Ázii, lebo Ján a Papias ho nespomínajú. Podľa legendy pôsobil v Babylónii-Perzii. Avšak tento údaj pochádzajúci zo Skutkov Šimona a Júdu sa skôr vzťahuje na Šimona-Petra.
 
V umení sa Šimon Horlivec znázorňuje na kríži alebo so sekerou. 1
 
SV. ŠIMON HORLIVEC, apoštol
 
V novozákonných spisoch sa stretáme s dvojitou podobou jeho mena. V Matúšovom a Markovom evanjeliu sa nazýva Šimon Kananejský (Mt 10,4; MK 3,18), kým v Lukášovom evanjeliu a Skutkoch apoštolov sa označuje gréckym prímenom "Zelotes" (Lk 6,13; Sk 1,13). Prvý tvar pochádza z aramejského slova "qan´an" a znamená to isté, čo grécke slovo "zelotes", a to - horlivec. Biblickí odborníci sú jednoznačne presvedčení, že tento názov nevyjadruje apoštolovu osobnú vlastnosť, ale jeho niekdajšiu príslušnosť k židovskému nábožensko-nacionalistick ému hnutiu zelótov, čo sa usilovali zvrhnúť cudziu nadvládu a napokon vyvolali proti Rimanom vzburu, ktorá sa skončila pre židovský národ tragicky.
 
Zmienka v Markovom a Matúšovom evanjeliu, že Pán Ježiš bol "brat... Júdov a Šimonov" (Mk 6,3; Mt 13,55) viedla viacerých k náhľadu, že ide o apoštolov Šimona a Júdu, ktorí by takto boli v príbuzenskom vzťahu s Ježišom Kristom i navzájom. Ale novší bádatelia sa stavajú proti takémuto chápaniu. Kým v Júdovom prípade pripúšťajú možnosť, že ide o apoštola a Ježišovho príbuzného v jednej osobe, o Šimonovi, spomínanom v Markovom a Matúšovom evanjeliu, tvrdia, že je to neskorší biskup Simeon, Pánov "brat", ktorý viedol jeruzalemskú cirkev po smrti Jakuba Mladšieho.
 
Ak pripustíme túto možnosť, potom sa apoštol Šimon okrem zoznamov apoštolov nespomína na inom mieste novozákonných spisov. Z toho možno usudzovať, že apoštol Šimon Horlivec nemal nijaké zvláštne úlohy v zbore Dvanástich a že napriek svojmu zelótskemu pôvodu bez výhrad a pripomienok prijal mesiášske ideály Ježiša Krista.
0 účinkovaní sv. Šimona po rozídení apoštolov nemáme nijaké spoľahlivé správy. Na základe niektorých vážnych prameňov historici pripúšťajú možnosť, že hlásal evanjelium v Egypte a Perzii, a že zakončil svoje apoštolské pôsobenie mučeníckou smrťou v Mezopotámii.
2
 
Generálna audiencia Benedikta XVI.: apoštoli Šimon Kananejský a Júda Tadeáš
Zatiaľ, čo Matúš a Marek ho označujú „kananejský“, Lukáš ho označuje „zelóta - horlivec“. V skutočnosti sú obe označenia rovnocenné, pretože znamenajú tú istú vec: v hebrejčine slovo „qaná“ znamená „byť žiarlivý, zanietený“ a dá sa to povedať jednak o Bohu, ktorý je žiarlivý na ľud, ktorý si vybral (por. Ex 20,5) a jednak o ľuďoch, ktorí dokážu byť horliví v službe jedinému Bohu s plnou odovzdanosťou, ako Eliáš (por. 1Kr 19,10). Je teda celkom možné, že aj keď tento Šimon nepatril k Zelótom, bol prinajmenšom charakterizovaný ako zelóta-horlivý pre židovskú identitu, pre Boha, pre jeho ľud a pre Boží zákon. Ak sa veci majú tak, Šimon sa kladie ako protipól voči Matúšovi, ktorý naopak, ako mýtnik, vyšiel z prostredia, pokladaného za celkom nečisté. Jasný znak toho, že Ježiš povoláva svojich učeníkov a spolupracovníkov z najrozličnejších spoločenských a náboženských vrstiev, bez akéhokoľvek obmedzenia. Zaujímajú ho ľudia, nie spoločenské zaradenia alebo etiketa! Krásne je, že v skupine jeho stúpencov, z ktorých bol každý iný, všetci spolu koexistovali, prekonávajúc prekážky: bol to v podstate sám Ježiš, v ktorom sa všetci zjednotili. Z toho jasne vyplýva ponaučenie pre nás, ktorí sme často náchylní k podčiarkovaniu rozdielov a necháme sa unášať čarom rôznych postavení, zabúdajúc, že v Ježišovi Kristovi sa nám ponúka sila na nápravu našej konfliktnosti.“ 3
 

 

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε