www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
https://www.zoe.sk/?lit_proskomidia
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Liturgia > Liturgika > Základné časti liturgie > Proskomídia

Dnes je: 23. jún 2024     Meniny oslavuje: Sidónia

Zoεpédia - náhodný výber: Proskomídia - modlit..., Trojica - dogma Najs..., Liturgické gestá - p....     pohľadnice

PROSKOMÍDIA

      Názov tejto prvej časti liturgie pochádza z gréckeho slova "proskomidzo", čo znamená obetujem, prinášam, pripravujem. Je to teda obrad prípravy Darov - chleba a vína - k posväteniu na svätej liturgii.
      Základy tejto časti liturgie môžeme vidieť v ranokresťanskom obrade, počas ktorého všetci veriaci prinášali so sebou do chrámu rôzne dary na obetovanie, najčastejšie však chlieb a víno. Nad týmito prinesenými darmi sa neskôr modlil biskup alebo kňaz a spomínal mená tých, ktorí ich priniesli.
      Postupom času nadobudol obrad proskomídie aj symbolický význam. Proskomídia je vyjadrením skrytého života Ježiša Krista, od jeho narodenie až po jeho verejné účinkovanie. Jednotlivé obrady proskomídie sú symbolmi rôznych udalostí detských rokov Ježiša Krista.
      Mnohí liturgisti zastávajú názor, že v proskomídii sa zobrazuje narodenie Ježiša Krista, ktorý prijal telo, aby priniesol obetu za spásu sveta. Prosfora, z ktorej sa vyberá Baránok, označuje Presvätú Pannu / sv. patriarcha Germán /, žertvenik zobrazuje jaskyňu a Golgotu, diskos jasle, do ktorých bol položený chlapček Ježiš Kristus, hviezdica označuje tú hviezdu, ktorá viedla mudrcov do Betlehemu, pokrovce zobrazujú plienky. Čaša, kadidelnica a tymián v nej horiaci zobrazujú dary prinesené mudrcami - zlato, kadidlo a myrhu. Modlitby a doxológie predstavujú poklonu a oslavu Boha, ktoré vzdávali Spasiteľovi pastieri a mudrci. S týmto sa na proskomidii spomína, s vyrieknutím prorockých slov, utrpenie a smrť Pána. Tým sa naznačuje to, pre čo sa narodil, prišiel na zem - t.j. aby trpel a zomrel za hriechy ľudí.
      Samotné dary na obrad proskomídie pripravoval diakon, ale nemodlil sa nad nimi. Diakon sa totiž nikdy nemodlil (-í ) vo svojom mene, ale v mene spoločenstva (Modlime sa v pokoji Pánovi).

Historický vývoj obradu proskomídie

       3. - 7. st. : veriaci nechávali svoje dary (pred liturgiou) diakonom, ktorí z nich potom vyberali chlieb nutný a potrebný pre obrady liturgie

       7.- 8. st.: kňaz prednáša modlitbu predloženia darov nad darmi vybranými na slúženie

       9. st. : pri vyrezávaní baránka sa objavujú verše proroka Izaiáša (Iz 53)

       koniec 1. tisícročia: existovala iba modlitba na konci proskomídie

       10. st.: objavuje sa modlitba nad kadidlom

       10. - 11. st.: v Konštantinopole sa ujíma obrad prosfory (partikúl) za živých i mŕtvych

       11. - 12. st.: praktizuje sa prosfora Bohorodičky a prosfora pre rozličné kategórie svätých

       12. - 14. st.: aktuálny obrad proskomídie je ten, ktorý sa už nachádza vo Filoteovom Diataxise z roku 1347.


o. ThLic. Miroslav Iľko

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε