www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
https://www.zoe.sk/?spravy&id=743
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Spravodajstvo > Správy

Dnes je: 18. jún 2024     Meniny oslavuje: Vratislav

Zoεpédia - náhodný výber: Olej, Dogma, Modlitba na mimoriad....     pohľadnice

24.10.2006 | Čítanosť(8350)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Medzinárodná vedecká konferencia o chráme v byzantskej tradícii

Medzinárodná vedecká konferencia o chráme v byzantskej tradícii

Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (GTF PU) sa 24. októbra uskutočnila veľmi zaujímavá a potrebná Medzinárodná vedecká konferencia na tému Chrám v byzantskej tradícii z pohľadu architektonického, ikonografického, liturgického a teologického. Zorganizovala ju Katedra praktickej teológie tejto fakulty v spolupráci s Neinvestičným fondom sv. Ján Krstiteľ. Hlavným organizátorom bol ThDr. Marcel Mojzeš, PhD., protosynkel Prešovskej eparchie a odborný asistent na GTF PU.

Konferenciu otvoril dekan usporiadateľskej fakulty doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. a s úvodným príhovorom vystúpil prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD, ktorý okrem iného zdôraznil, že chrám je predovšetkým miestom modlitby a tiež pripomenul slová sv. apoštola Pavla: „Vy ste chrám živého Boha“ (porov.: 2 Kor 6,16a), ktoré sú zároveň biskupským heslom vladyku. Konferencii, ktorá prebiehala v štyroch blokoch, zaželal pokojný a hodnotný priebeh.

Jednotlivé bloky sa venovali architektúre, ikonografii, liturgii a teológii vo vzťahu k byzantskému chrámu a nakoniec praktickým otázkam. Na konferencii sa zúčastnili odborníci z radov architektov, umelcov a teológov z Maďarska, Ukrajiny a Slovenska. Po každom prednáškovom bloku bol priestor na diskusiu, ktorá bola zakaždým bohatá a plodná na viaceré podnety. V prednáškach boli nastolené aj otázky a problémy týkajúce sa sakrálnej architektúry ako takej, ale predovšetkým byzantskej.

Záver konferencie patril veľmi zaujímavej prezentácii nových gréckokatolíckych chrámov vo Svidníku, Kežmarku a na sídlisku Pod Sokolejom v Humennom. Konferencia môže zohrať dôležitú úlohu pri prehĺbení poznatkov o byzantskom chráme a pri ich praktickom zapracovávaní do riešenia nových alebo rekonštrukcie pôvodných byzantských chrámov nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

 

Správa rozšírená o mená jednotlivých prednášateľov a tematiku ich prednášok:

 

Prvý blok prednášok sa týkal architektúry. Prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD. z Inštitútu kresťanskej kultúry Trnavskej univerzity v Trnave (TU) predstavil základné typy byzantských chrámov a doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD. z GTF PU byzantské chrámy v západnej časti Rímskej ríše. Maďarský hosť Dr. Janka György, PhD. z Gréckokatolíckej teologickej vysokej školy sv. Atanáza v Nyíregyháze prítomných oboznámil s históriou architektúry gréckokatolíckych kamenných chrámov na základe maďarských prameňov.

V bloku o ikonografii sa Mgr. Lucia Rakovanová z Katedry dejín umenia a kultúry Filozofickej fakulty TU v Trnave zaoberala symbolikou a ikonografickým programom byzantského chrámu. Dr. Bernadett Jankané-Puskás z Pedagogického inštitútu v Nyíregyháze mal prednášku na tému Mikrokozmos byzantského chrámu v regióne Karpát. Nástenné ikony z 18. storočia. Prof. László Puskás z Teologickej akadémie v Užhorode poukázal na problémy sakrálneho umenia.

Liturgickému zariadeniu byzantských chrámov sa v liturgickom a teologickom bloku venoval doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. a teológii chrámu v byzantskom obrade posviacky chrámu a v komentároch cirkevných otcov ThDr. Marcel Mojzeš, PhD.

Praktickými otázkami sa v poslednom bloku venovali dvaja prednášatelia. Ing. arch. Ivan Gojdič z Katedry dejín umenia a kultúry FF TU v Trnave nastolil aktuálne problémy architektonickej tvorby a obnovy byzantských chrámov na Slovensku a ThDr. Ľubomír Petrík, PhD. z GTF PU zoznámil účastníkov konferencie s činnosťou stavebnej komisie pri Gréckokatolíckom biskupstve v Prešove.

Zdroj: ISPB

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε