www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
https://www.zoe.sk/?zoepedia&heslo=Boh+-+Bo%9Eie+milosrdenstvo
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Teológia > Zoepédia

Dnes je: 16. júl 2024     Meniny oslavuje: Drahomír

Zoεpédia - náhodný výber: Evanjelizátor, Iniciácia – aspekty ..., Antiochijská škola.     pohľadnice

PaedDr. František Dancák | Čítanosť(14214)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu

Boh - Božie milosrdenstvo

Boh - Božie milosrdenstvo

O tejto Božej vlastnosti sme hovorili už v hesle o Božej dobrotivosti a štedrosti. Tu treba pripomenúť, že túto dogmu Prvý vatikánsky koncil (1870) zdôrazňuje takto:

„Boh je... nekonečný čo do rozumu, vôle a každej dokonalosti.“ (DS 3001).

Táto Božia vlastnosť nie je síce výslovne vyhlásená za článok viery, ale je jasne vyslovená vo Svätom písme, v Tradícii, Magistériom a je všeobecným presvedčením celého kresťanstva.

Božie milosrdenstvo je najkrajšou Božou vlastnosťou. Boh nás miluje oveľa lepšie, než si to myslíme. Miluje nás väčšou, božskou láskou. „On vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých.“ (Rim 8, 32). Takou láskou nemôže milovať ani jedna matka, ani to najmilšie dieťa. Boh vôbec nemôže byť zlý. Veď je sama Dobrota. Je to Božia dobrota voči telesnej i duševnej ľudskej biede, z ktorej rád a ochotne pomáha. V milosrdenstve ukazuje Boh svoju veľkomyseľnosť, ochotu odpustiť aj najťažšie hriechy, trpezlivosť, keď hriešnikov netrestá hneď, ale volá ich k pokániu a ponúka im svoju milosť.

Dôkazy zo Svätého písma:

Sväté písmo neoslavuje žiadnu Božiu vlastnosť tak často, ako práve Božie milosrdenstvo k hriešnikom.

„Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne“ (Ž 102, 8).

„Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam“ (Ž 144, 9).

„Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky“ (Ž 117, 1).

Božie milosrdenstvo a odpustenie je veľmi zreteľné v Starom zákone, kde Boh neraz odpúšťa a sľubuje odpustenie izraelskému ľudu, najmä skrze prorokov - Izaiáša, Ezechiela a Jeremiáša.

V Novom zákone sa Božie milosrdenstvo najlepšie a najkrajšie prejavilo pri vtelení Božieho Syna za účelom vykúpenia ľudského pokolenia. Sv. Ján to vyjadril slovami:

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16).

O veľkej Božej dobrote a láske k ľuďom píše aj sv. Pavol v Liste Títovi. Zdôrazňuje, že Boh nás nespasil „pre spravodlivé skutky, ktoré sme my vykonali, ale zo svojho milosrdenstva“ (Tít 3, 5).

Sám Pán Ježiš o svojom poslaní vyhlásil, že neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov (Mt 9, 13). Toto svoje nekonečné milosrdenstvo vyjadril v mnohých podobenstvách, ako napr. o stratenej ovci (Mt 18, 12-14; Lk 15, 4-7), o stratenej drachme (Lk 15, 8-10), o márnotratnom synovi (Lk 15, 11-32), o dobrom pastierovi (Jn 10, 1-18). Aj on sám preukázal milosrdenstvo, napr. Samaritánke (Jn 4, 1-42), Zachejovi (Lk 19, 1-10), lotrovi na kríži (Lk 23, 39-43), a i. Lukášovo evanjelium je zvlášť bohaté na prejavy Božieho milosrdenstva.

Podľa sv. Pavla sám Boh je Otcom milosrdenstva a Bohom každej útechy (2 Kor 1, 3). Je bohatý na milosrdenstvo Ef 2, 4).

Božie milosrdenstvo nie je len výrazom Božej lásky a dobrotivosti, ale je zároveň aj prejavom Božej moci a velebnosti. Tak o tom čítame už v knihe Múdrosti: „Ty sa zmilúvaš nad všetkými, pretože si všemocný“ (Múd 11, 24).

Nekonečné Božie milosrdenstvo hlásajú a oslavujú takmer všetky strany Svätého písma. Niektoré, ako napr. Piata kniha Mojžišova (Deuteronómium) a 40-66. kapitola proroka Izaiáša, sú akoby evanjeliá milosrdenstva Starého zákona. Slová žalmistu v 135. Žalme, kde hovorí a opakuje, že „jeho milosrdenstvo je večné“ (verš 1) sú akoby mottom dejín spásy.

Táto Božia vlastnosť má byť obrazom Božieho života v nás. Boh je Dobro a Láska, preto obidve vlastnosti majú byť aj podstatou kresťanstva a kresťanského života. Podľa Pánových slov práve milosrdní a láskaví dosiahnu milosrdenstvo (porov. Mt 5, 7).

Dôkazy z Tradície:

Sv. Hieronym hovorí:

„Milosrdenstvo mierni spravodlivosť, spravodlivosť mierni milosrdenstvo.“ Autor týchto slov chce vyjadriť myšlienku, že Božie milosrdenstvo a spravodlivosť sú spojené v obdivuhodnej harmónii. Medzi nekonečným Božím milosrdenstvom a najvyššou Božou spravodlivosťou nemôže byť rozpor, lebo obidve dokonalosti majú základ v Božej svätosti (porov. Ž 84, 11).

Sv. Tomáš Akvinský pripomína, že v každom Božom diele je základným koreňom milosrdenstvo, lebo tvory na prvotné bytie nemajú nijaké právo, ale dostávajú ho z púhej Božej dobroty.

Autor: PaedDr. František Dancák - všetky heslá od tohto autora (61)

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε